new/kongereh_awal.jpg

پیام‌های احزاب و شخصیت‌های ایرانی
به نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران‌(فدائیان خلق)

در جریان تدارک نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران فدائیان خلق ایران از احزاب و شخصیت های ایرانی نیز دعوت به عمل آمده بود که در کنگره مشارکت نمایند. نمایندگان اکثر احزابی که دعوت شده بودند در کنگره حضور داشتند. در زیر بخشی از پیام‌های رسیده به کنگره منتشر می‌شود.new/kongereh_awal.jpg

حضور احزاب و سازمان‌های بین المللی در کنگره اول حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۲ حزب و جریان خارجی به کنگره اول حزب چپ ایران (فدائیان خلق)دعوت شده بودند. که از آن میان ۸ حزب به کنگره پیام دادند. نقاط مشترک همه پیام ها خطر جنگ، هشدار نسبت به عواقب آن، جلوگیری از جنگ، عواقب تحریم ها بر مردم ایران بویژه اقشار و طبقات زحمتکش، تلاش برای جلوگیری از جنگ و متوقف کردن تحریم های اقتصادی و اینکه امپریالیسم و نظام سرمایه داری موجد و موجب همه این بد بختی هاست.new/kongereh_awal.jpg
هیئت رئیسه نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گزارش نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در روزهای ۲۱ تا ۲۳ تیرماه سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۲ تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۹، در هلند برگزار گردید. این کنگره پس از سه روز بحث و گفتگوهای سازنده اعضای حزب و میهمانان کنگره، با تصویب اسناد پایه‌ای و انتخاب ارگان‌های مرکزی، توانست با موفقیت به کار خود پایان دهد و امید تازه‌ای را در میان تلاشگران صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، دمکراسی و سوسیالیسم برانگیزد.

سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)


راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)


فیلم‌هایی از نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)


حضور احزاب و سازمان‌های بین المللی در کنگره اول حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پیام‌های احزاب و شخصیت‌های ایرانی به نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران‌(فدائیان خلق)
new/kongereh_awal.jpg
گروه کار تبلیعات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

فیلم‌هایی از نخستین کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم

نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از روز جمعه ۲۱ تیرماه تا روز یکشنبه ۲۳ تیرماه برگزار شد و با تصویب اسناد پایه‌ای حزب و انتخاب شورای مرکزی و نهاد رسیدگی به شکایات و داوری (رشد) به کار خود پایان داد. در این کنگره طیف گسترده‌ای از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، هم چنین نمایندگان احزاب و سازمان های مختلف ایرانی و خارجی دعوت شده یودند. هم چنین، تعدادی از شخصیت‌ها و احزاب نیر که امکان حضور نداشتند، پیام ارسال کرده بودند.