س. حمیدی

پالایشگاه‌ها سرچشمه‌ی اصلی آلودگی هوا در ایران

ظرفیت روزانه‌ی پالایشگاه‌های ایران به حدود دو میلیون و صد هزار بشکه می‌رسد که در فرآیند آن قریب یک میلیون و هفت‌صد هزار بشکه نفت خام تولید می‌شود. این پالایشگاه‌ها همچنین همراه با تولید صد و ده میلیون لیتر بنزین، بخش اصلی نیاز روزانه‌ی کشور را تأمین می‌نمایند. چون مصرف داخلی بنزین گاهی از صد و بیست میلیون لیتر هم پیشی می‌گیرد. در واقع تحت مدیریت کارگزاران حکومت، روزی حدود صد میلیون لیتر بنزین بی‌کیفیت را در کشور می‌سوزانند و سرب آن را برای ریه‌های مردم عادی بر جای می‌گذارند. چون بنزین تولید شده از استانداردهای جهانی هیچ بهره‌ای ندارد.س. حمیدی

فرسودگی اداری و فساد ساختاری در شهرداری تهران

از سویی تمامی سازمان‌ها یا شرکت‌های شهرداری تهران در همسویی با معاونت‌های آن عمل می‌کنند. در واقع معاونت‌های شهرداری ضمن نگاهی نظامی به موضوع، هرگز قرار نیست کاری انجام بدهند. چون آن‌ها "ستادی" عمل می‌کنند و در الگویی از ارتش، فقط کار "ستاد" را به پیش می‌برند. آنوقت شرکت‌ها و پیمانکاران شهرداری وظیفه دارند که کار نیروهای "صف" را برای این ستاد به انجام برسانند. در عین حال مدیران ارشد شهرداری ضمن توجیه از عملکرد ضعیف خود یادآور می‌شوند که دارند اهداف "برون‌سپاری" یا "خصوصی‌سازی" را در شهرداری به پیش می‌برند. گفته می‌شود که این نوع برون‌سپاری یا خصوصی‌سازی به منظور کاهش هزینه‌ها صورت می‌پذیرد، اما آمارها به تمامی حکایت از آن دارند که همراه با خصوصی‌سازی هزینه‌های جاری شهرداری هم افزایش می‌یابد.س. حمیدی

جاذبه‌های پیتزاخوری برای طبقه‌ی متوسط شهری در ایران

از سویی آرزوهای طبقه‌ی متوسط تهران در سامانه‌ای از خوردن پیتزا محدود باقی می‌ماند. بی‌دلیل نیست که فروشندگان پیتزا خود را از همه‌ی کاسبان شهر یک و سر گردن بالاتر می‌بینند. آنان خوب پول درمی‌آورند و بنا به ساز و کارهای دنیای سوداگرانه‌ی شهر تهران حق دارند که از دیگر کاسبان ممتاز شمرده شوند. ولی شهردار تهران بدون وقفه از نیازهای روانی طبقه‌ی متوسط شهری تهران و کاسبان خرده پای آن به نفع اهداف پولسازی خود سود می‌برد.