دکتر منوچهر سعادت نوری

مصرف مواد شگفت انگیز حیوانی در تغذیه ی انسان

انتخاب انواع گوناگون مواد غذایی و مصرف آن در تغذیه ی عمومی یکی از سنت های دیرینه ی جوامع بشری در جهان بوده است. استفاده از فراورده های حیوانی در کشورها و در گوشه و کنار دنیای هستی نه تنها با شرایط محیط بلکه با چگونگی توانایی مالی افراد پیوندی ناگسستنی دارد. در پاره ای از کشورها به دلیل فقر و مصیبت و یا برای تفریح و سرگرمی و یا دلایل دیگر برخی مواد شگفت انگیز حیوانی نیز به عنوان غذا مصرف می شود. در این نوشتار ضمن اشارات کوتاهی به "خوراک متعارف و معمولی انسان"، "غذای حیوانی"، "فرآورده ‌های مفید حیوانات" و "خوردنی‌ های تابو "، برخی از مواد شگفت انگیز حیوانی مورد مصرف در تغذیه ی انسان را با یکدیگر بررسی و مرور می کنیم«مستمری» بحرانی که صندوق را فلج می‌کند؛
از چاله به چاه

آیا بازنشستگانِ فردا وضعیت‌شان از مستمری‌بگیرانِ امروز بدتر خواهد بود؟ آیا تاخیر در پرداخت مستمری‌ها، خدمات درمانیِ آب رفته و امکانات رفاهیِ ناکارآمد، سرنوشتی‌ست که در انتظار دورانِ تقاعدِ کارگرانِ امروز است؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، چه عواملی تامین اجتماعی را به این روز انداخته که مجبور است برای پرداخت مستمری بازنشستگان از بانک رفاه «وام» بگیرد؟ این، سوال کلیدی‌ست؛ پاسخ صحیح و کارشناسانه به این سوالِ نه چندان ساده می‌تواند در آینده رفاهی کارگران و مزدبگیران، تاثیر اساسی داشته باشد و البته پاسخ به همین سوال ساده است که «راهکارهای» خروج از بحرانِ منابع-مصارف را مشخص می‌کند.