new/Tudeh_Party_of_Iran.jpg

پیام کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
به نخستین کنگرۀ حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

میهن ما به دلیل عملکرد دیکتاتوری ولایی و دولت نوفاشیستی ترامپ، در مسیری بس پُرخطر قرار گرفته است. در این مسیر، امنیت کشور و زندگی مردم با تهدیدهایی جدی روبروست. تنها وسیلهٔ نجات ایران از این وضعیت ناگوار و خطرناک، ایجاد تغییرهای بنیادی برای گذار از دیکتاتوری و برپایی حاکمیتی مردمی و دموکراتیک است. در این روند، شکل‌گیری جبهه‌ای ضددیکتاتوری با شعار صلح، دموکراسی، و عدالت اجتماعی، می‌تواند با تغییر دادن توازن نیروها به سود جنبش مردمی در داخل کشور،‌ دیکتاتوری حاکم را به ‌عقب‌نشینی وادارد و به حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه و گذار به حاکمیتی ملّی و دموکراتیک یاری رساند. چنین جبهه‌ای می‌تواند به منزلهٔ نیرویی ملی در دفاع از صلح و حاکمیت ملی، راه‌های دست‌اندازی دولت راست افراطی ترامپ را بر میهن ما مسدود کند.new/jebhe-m-europa.jpg

پیام جبهه ملی ایران - اروپا به اولین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

دوستان، امروز راجع به گذار، گذار از جمهوری اسلامی، به حق زیاد بحث و گفتگو می‌شود؛ زیرا یک مسئله کلیدی برای آینده ایران است. روشن است که مقصود از گذار، شیوه و طریقه به انجام رساندن گذار است. جبهه ملی ایران براین باور است که برای اینکه شرط دموکراسی به جا آورده شود و جای شک و تردید باقی نماند چاره ای جز قبول گزینه انتخابات آزاد و عادلانه برای تشکیل مجلس موسسان و تعیین نوع نظام نیست. چنین انتخابات یا همه پرسی می‌تواند پس از فروپاشی نظام کنونی ویا حتی در مرحله ای که نظام به قدر کافی به عقب نشینی وادار شده صورت گیرد.new/kongereh_awal.jpg
سند سیاسی مصوب نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری سکولار و دمکرات،

برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی جدید

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری سکولار و دمکرات با اتکاء به جنبش های مدنی و مبارزات دمکراتیک مردم ایران مبارزه می کنیم. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، استواری جنبش زنان کشورمان علیه تبعیض و نابرابری، جنبش های دمکراتیک ملی و قومی و بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان و دانشگاهیان جامعه استوار است. ما به سازمان‌یابی مستقل مردم باور داریم. همکاری نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌تواند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه را هموار سازد. گذر از این نظام و استقرار دمکراسی تنها از طریق مبارزه‌ی ملی و فراگیر و بسیج اجتماعی بخش‌های مختلف مردم ممکن است.new/kongereh_awal.jpg

راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

مصوب نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستيم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردهای اين جنبش‌ها و با نقد نظری و تجربی آن ها، بهره گيری از انديشه های کارل مارکس، ميراث جريان های سوسياليستی و انديشه پردازان چپ و ترقی خواه و با باور به سوسياليسم، بر اين نظريم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنيده‌ و سوسیالیسم از نگاه ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و تعدی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.اعلامیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

درباره ی شیوه های جدید قتل و ارعاب مخالفان
در دیکتاتوری توتالیتر ملایان

نهضت مقاومت ملی ایران از روز نخست حیات این رژیم، در افشاء خصلت ضدایرانی و آزادی کش آن پیشگام بوده و زمانی که بسیاری دیگر در برابر آن یا همکاری و تسلیم پیشه کرده بودند یا خاموش بودند، به صدای بلند از جنایات آن پرده برگرفته است؛ سازمان ما که از ابتدای این رژیم ویرانگر، به پیروی از بنیانگذار خود شاپور بختیار و به بهای قربانیان بسیار برای پایان بخشیدن به آن مبارزه کرده، امروز که امواج مبارزه سراسر میهن ما را دربرگرفته به همه ی زندانیان سیاسی کشور و زنان و مردانی که جان بر کف در برابر دیکتاتوری ایستاده اند صمیمانه درود می فرستد و بار دیگر همه ی نیروهای شیفته ی آزادی، حاکمیت ملی، آبادانی و سربلندی کشور و عدالت اجتماعی را به تشکیل اتحادی مسئول برای سرنگونی هر چه سریعتر دستگاه شوم حاکم دعوت کرده دست همه ی دوستداران ایران و آزادی ملت ایران را برای همگامی در این راه می فشارد.new/hadka.jpg

پیام حزب دمکرات کردستان
به نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

برای رهائی از چنگال این رژیم دیکتاتور، ارتجاعی و آدمکش، هیچ راهی غیر از تداوم کار و تلاش و مبارزه در تمامی عرصه‌ها و اتکاء به قدرت و توان و اراده‌ی آزادیخواهانه‌ و حق دطلبانه‌ی ملیت‌های ایران و بنیان نهادن یک سیستم دمکراتیک، ذفدرال و سکولار پیش روی نداریم.
شورای همآهنگی حزب آزادي و رفاه ايرانیان ( آرا)

از تلاشگران مدني- سياسي داخل ايران حمايت می کنیم

حزب آزادی و رفاه ایرانیان "آرا" ، ضمن حمایت از خواست این چهارده تن تلاشگر مدنی-سیاسی، اعلام می دارد که، از تمامي تلاش ها و برنامه های آزادیخواهانه مردم ایران كه منجر به بركناري كل نظام ولایت فقاهتی و استقرار دموکراسی و مردمسالاری باشد، حمايت مي كند. ما، تمامی سازمان های سیاسی خواهان گذر از این نظام را فرا می خوانیم که حول حد اقل اشتراکات برای بیشترین همگرایی در برکناری این رژیم و استقرار دموکراسی هم پیمان شویم.آگاهینامه ی حزب آزادي و رفاه ايرانيان ( آرآ)

به اگاهی هم میهنان آزاده، مي رسانيم ،گنگره دوم حزب آزادی و رفاه ایرانیان در تاریخ ١٣ و ١٤ ژوئیه ٢٠١٩ ميلادي برابر با ٢٢ و ٢٣ تير ١٣٩٨ خورشيدي ،با شرکت هموندان، همراهان ، مشاوران و کارشناسان بطور مجازی در اتاق زوم برگزارشد. گنگره دوم با " سرود ای ایران " آغاز شد و سپس گزارش و جمع بندي فعاليت های یک ساله ی شورای مرکزی، گروه کارداران و کار گروه ها بطور مختصر ارائه داده شد. پس از گزارش ، اسناد ارائه شده به کنگره كه شامل آیین نامه اجرایی ، تغییرات اساسنامه ، برنامه عملی یک سال اینده ، طرح گذار از جمهوری اسلامی، بود ، با تائيد هموندان به تصویب رسیدetehade-jomhourikhahan.jpg

پیام اتحاد جمهوریخواهان ایران
به نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران

هدف جمهوریخواهان استقرار نظامی سکولار و دمکرات در ایران است. نظامی که با رای و اراده آزاد همه شهروندان کشور فارغ از تبار، جنسیت، عقیده، مرام و مذهب آن ها می تواند مستقر شود. از نظر ما دستیابی به این هدف با اتکا به اراده‌ی آگاهانه مردم، تکیه به نهادهای مدنی و جنبش های اعتراضی و رای مردم ممکن است. متکی شدن به نیروها و دولت‌های خارجی که اهداف و منافع خود را تعقیب می‌کنند، در راستای چنین هدفی نیست . تلاش مشترک ما برای همکاری نیروهای جمهوریخواه و در جهت شکل دادن به یک ثقل جمهوریخواهی، می تواند در خدمت چنین گذاری باشد.new/Logo_Hambastegi1.jpg
پيام "همبستگی برای آزادی و برابری در ايران"

به مناسبت سی امين سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و همراهان

دکتر قاسملو از جمله رهبران جنبش مردمی در کردستان بود که دور انديش و آينده نگربود. به اتحاد و همگرائی اپوزسيون ترقی خواه اعتقاد داشت و شبانه روز برای آن کوشش می نمود. تلاشهای وی در اين راستا بی گمان از ياد نخواهد رفت. وی با بهره گيری از روابط وسيع بين المللی، حاميان ارزنده ای برای جنبش ملی در کردستان بدست آورد. همچنين استقلال رای و اعتقاد بدان در هر سطح و هر زمينه ای از روابط، از ويژگيهای او بود و در شمار آن رهبران سياسی قرار داشت که عليرغم بهره گيری از امکاناتی که در آنطرف مرزها وجود داشت اما هيچگاه استقلال رای خود را فدای آن ننمود. محکوميت قاطع بمباران شهرهای کردستان توسط هواپيماهای جنگی عراق در طول جنگ ايران و عراق، يکی از اين نمونه هاست.Sazemanhaye-JM-E.jpg
اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

درباره ی تشدید بحران
میان آمریکا و جمهوری اسلامی

مبارزه با جمهوری اسلامی که سبب اصلی چنین بحران هایی در روابط میان کشور ما و دیگر کشورها، روزی با عراق و آمریکا و امروز با آمریکا و عربستان سعودی و کشورهای دیگری در منطقه شده، رژیمی که برای پایان بخشیدن به اسارت ملت ایران و حاکمیت وی بر سرنوشت خود باید هرچه سریعتر از میان برداشته شود، نباید به آرزوی سقوط آن به دست یک نیروی خارجی که منافع و مصالح ملت ایران و حتی هستی ما مسئله ی آن نیست، تبدیل گردد.jebhe-m-europa.jpg
جبهه ملی ایران- اروپا

نقدی بر عملکرد جبهه ملی ایران در زمان انقلاب

ایران امروز به آستانه یک انفجار اجتماعی بزرگ رسیده است. در چنین اوضاع و احوالی نیروهای سیاسی مطرح تلاش می کنند تا با استفاده از تغییرتدریجی فضای سیاسی، اهداف خود را تبلیغ و با جلب حمایت و پشتیبانی هرچه بیشتر مردم سهم بیشتری در سپهر سیاسی به دست آورند. طبیعی است که جبهه ملی نیز- که در طول حکومت جمهوری اسلامی به علت کنترل شدید امنیتی و آزار و تعقیب و زندانی شدن رهبرانش اغلب به عدم کارآیی سازمانی و چند دستگی دچار شده بود - به چنین اقدام بایسته ای دست بزند.new/Logo_Hambastegi1.jpg
همبستگی برای آزادی و برابری در ايران

توپ باران مناطق مرزی کردستان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنیم

طبق اخبار رسیده، حملات توپخانه ای وسیعی همراه با پروازهای پهباد و هلی کوپتر، روز چهارشنبه (دیروز) علیه مناطق مرزی کردستان صورت گرفت که امروز هم همچنان ادامه داشت.
این حملات، بخشهای متعددی در شمال و شمال مرکزی منطقه را هدف قرار داده که طی آن علاوه بر ضرر و زیان فراوان محیط زیستی و نابودی مزرعه و مراتع، متاسفانه موجب کشته شدن دو نفر از اهالی منطقه و زخمی شدن تعدادی ديگر شده است. دو تن از پیشمرگان کومه له زحمتکشان کردستان هم زخمی شده اند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.jebhemelli1.jpg
هیئت رهبری اجرائی جبهه ملّی ایران

۲۱ تیرماه سالروز جاودانگی عباس امیرانتظام، نماد پایداری و استقامت

۲۱ تیرماه امسال نَخُستین سالگرد جاودانگی یکی از مقاوم‌ترین مبارزان نَهضَت ملّی ایران «مهندس عباس امیرانتظام» است. این روز را نه تنها به‌واسطه پرواز جاودانه وی، بلکه به دلیل ارزش والای میراثِ ایشان باید پاسداشت. ارزش والایی که از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و برای جهان امروز پیام‌آور صُلح، بشردوستی، دفاع از حقوق انسان‌ها و حَقِّ حاکمیت ملّت‌ها است.bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نه به تحريم و جنگ، نه به جمهوری اسلامی!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در عین تاکید بر نقش دولت آمریکا در تشدید بحران کنونی، معتقداست که یک پای اصلی این بحران، حکومتی است که با ماجراجوئی و دنبال کردن سیاست های تنش زا، کشور ما را به انزوای بین المللی کشانده است و طی چند دهه‌ی گذشته بستر مساعد را برای تهدیدهای کنونی فراهم نموده ‌است. اقداماتی که هم به تقویت ارتجاع منطقه منجر شده و هم زمینه‌های لازم را برای دولت سلطه‌گر آمریکا فراهم ساخته است تا برای تامین منافع کارتل های نظامی و نفتی خود، از هر اهرمی از جمله تهدید به جنگ علیه مردم ایران بهره گیرد.
ما بار دیگر تاکید می کنیم که خروج جمهوری اسلامی از برجام، خطرآفرين و به زيان منافع ملی است و در لحظه کنونی راه جلوگیری از جنگ، دست برداشتن از تهدید، پرهیز از اقدامات تحریک آمیز و اعلام پذیرش مذاکره بدون قید و شرط است. اهمیت دارد نیروهای سیاسی و مجامع و نهادهای صلح دوست در ایران و جهان با پرهیز از موضع گیری یک‌جانبه و با تاکید بر نقش هر دو دولت در تشدید تنش، بیشترین فشار را برای توقف تدارکات جنگی آمریکا در منطقه و وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره متمرکز کنند.shapour-bakhtiar.jpg
دعوت نهضت مقاومت ملی ایران

به شرکت مراسم یادبودبیست ‌و‌هشتمین سالروز قتل
شاپور بختیار و سروش کتیبه

سه شنبه، ششم اوت ۲۰۱۹

نهضت مقاومت ملی ایران از کلیه ی هموطنان گرامی، ایرانیان آزادیخواه و خواستاران ایرانی رهایی یافته از بند اسارت و فساد حاکمیت مذهبی، ایرانی آزاد و مستقل، برای حضور در این مراسم دعوت می‌نماید.
در این مراسم که از ساعت شانزده (۴ بعد از ظهر) تا هفده و سی دقیقه (۵:۳۰) برگذار می شود پس از پخش سرود ای ایران و قرائت پیام ها، ابتدا سخنرانان میهمان و سپس سخنران عضو نهضت مقاومت ملی ایران سخنان خود را به ‌سمع حاضران خواهند رساند. مراسم با پخش سرود نهضت مقاومت ملی ایران پایان می یابد.