masoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی علیرضا میبُدی با مسعود نقره کار

کرونا را فراموش کردید؟

رادیو همراه

new/7448mistake

ما اجازه نداریم دوباره اشتباه کنیم!

سخنی با رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای

شاید اغراق نباشد این ادعا، که زندگی کنشگران سیاسی و اجتماعی ایرانی غالباً با «آرزو» و «حسرت» همراه بوده است: حسرت از انسانهایی که از دست دادیم و آرزو می‌کردیم، در وقتِ حیات‌شان با آنان مهربان‌تر می‌بودیم؛ حسرت و اندوه از عملکردهایی که از انجام‌ آنها به خود نمی‌بالیم، تا حسرت و سرخوردگی از اتخاذ تصمصم‌هایی که هر کدام به فاجعه‌ای در جامعهٔ ما منجر شده است. به تجربه‌ از جامعهٔ ایرانی با طیب خاطر می‌گویم که زندگیِ انسان ایرانی با حسرت و آرزو آمیحته شده است.new/hesam-kamangar.jpg
گفت و گویآرش کمانگر و حسن حسام

اوجگیری بحران رژیم ایران در آستانه مضحکه انتخابات،
تحریم فعال کف خیابان

تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره سیزدهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه، رقابت جناحبندیهای درونی رژیم اسلامی، سخنان فائزه رفسنجانی در کلاب هاووس و معنای تحریم فعالnew/avokh-damavandi2.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

رژیم اسلامی و امریکا در گفتگوهای وین ،
یمن در طاعون وگرسنگی وجنگ

درباره گفتگوهای وین در باره برجام، هدفها وانگیزه های طرفین این گفتگوها، انفجارات نطنز ونفوذ اسرائیلی در ارگانهای امنیتی-اتمی رژیم اسلامی، موقعیت بحرانی اقتصاد وفروپاشی های محتمل د رمقابل اعتراضات اجتماعی و عقب نشینی های ناگزیر رژیم برای بقایش ، در بخش دوم در باره بحران سیاسی در اردن مابین خاندان هاشمی ها ونفوذ وتلاش سعودیها واسرائیلی ها در این رابطه ، بحران یمن و جنگ جنایتکارانه سعودیها در این کشور، طاعون و فقر وگرسنگی وویرانی بمثابه ارمغان سعودیها و جریانات اسلامی خصوصا القاعده و داعش ،new/abbas-amanat.jpg
سخنرانی دکتر عباس امانت

موضوع غوغای جمهوریت

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران - واشنگتن

کانال جمهوری ایرانی، رسانه ای برای ترویج دیدگاه ها و اخبار مربوط به جمهوری خواهی عرفی است که توسط همبستگی جمهوری خواهان ایران راه اندازی شده استmasoud-noghrekar5.jpg
گفت و گوی علیرضا میبُدی با مسعود نقره کار

«همه با هم»
گفتمانی متمدنانه و تنها را پیروزی

رادیو همراه
new/5697goodbye.jpg
مجید خوشدل

مروری بر زندگی اجتماعی‌مان در سه دههٔ تبعید

گفت‌وگو با مسعود افتخاری


نفسی عمیق می‌کشم؛ به زیباترین خاطرات زندگی‌ام فکر می‌کنم؛ تلاش می‌کنم ذهن‌ام را از پیشداوری‌های مرسوم رها سازم. بعد که آرام می‌گیرم، در آرامش کامل این پرسش را از خود می‌پرسم: تلاش‌های جمعیِ ایرانیان تبعیدی مقیم اروپا در طولِ سه دهه چه دستاورد مثبتی داشته است؟ ساعتها و روزها، و از هر زاویه‌ای که به این پرسش نگاه می‌کنم، به جز یک استثناء، پاسخ آن به صفر تمایل پیدا می‌کند. و بی‌درنگ از خود می‌پرسم چرا؟ چه عواملی پروژه‌ها و تلاش‌های رو به جامعهٔ اپوزسیون طیف چپ را در سه دهه به بی‌راهه و بن‌بست کشانده است؟new/hesam-kamangar.jpg
گفتگوی آرش کمانگر و حسن حسام

درباره تقاضای برگزاری رفراندم در همین رژیم
و کلا مضحکه انتخابات در ایران

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر و حسن حسام درباره راهکار تقاضای برگزاری رفراندم و نامه 104 کنشگر سیاسی داخل ایران به سازمان ملل و نیز نامه سیصد نفر از اعضای کمیته متخصصین ایرانی در امریکا به بایدن، تاریخچه رفراندم آری به جمهوری اسلامی در 12 فروردین 58 و کلا نمایشات انتخاباتی در ایران. حسن حسام در سال 58 به عنوان نویسنده و شاعر کمونیست و زندانی سیاسی دوران پهلوی کاندید دو انتخابات اولیه در رشت بودnew/Mehrdad-Vahabi03.jpg
مهرداد وهابی

خوانشی جدید از تاریخ اقتصاد مدرن در ایران از منظر آمیزش حاکمیت و مالکیت

گفتار اول و دوم (پایانی)

۱)مکاتب گوناگون تاریخ نگاری اقتصادی
۲)تمایزاقتصاد مبتنی بر سود (کرماتیستیک) از اقتصاد خانوار یا معیشتی (اویکونومیا)
۳)« کومپانی خانگی» در عصر سپهسالار
۴)تمایز حاکمیت از مالکیت در غرب (تمایز بزرگ) و مشروطه ایرانی
نتیجه گیری گفتار نخستnew/Delkhasteh-Mahmoud-1.jpg
طاهره بارئی

چرا خمینی خدا را کارگر و خودش را کارفرما نمود؟

گفتگوی طاهره باریی با دکتر محمود دلخواسته

اگر آقای خمینی واقعا به ولایت فقیه باور داشت، چگونه شد که در پاریس دم از ولایت مردم زد و اعلام کرد که در اسلام <میزان رای ملت است.> که نفی ولایت فقیه است و چگونه شد که امضای خود را زیر پیش نویس خالی از ولایت فقیه قانون اساسی گذاشتند و اصرار که به رفراندم گذاشته شود و اگر نبود اصرار مرحوم بازرگان برای ایجاد مجلس موسسان و پیشنهاد بینابینی آیت الله طالقانی برای ایجاد مجلس خبرگان، ما صاحب قانون اساسی بدون ولایت فقیهی می شدیم که در آن تنها منبع مشروعیت و قانونیت رای مردم بود.؟
new/avokh-damavandi3.jpg
گفتگوی علی دماوندی با ابراهیم آوخ

چپ وتوافقنامه ۲۵ ساله رژیم اسلامی- چی

در گفتگوهای سیاسی هفته، علی دماوندی با ابراهیم آوخ د رباره تفاهم نامه ۲۵ ساله حک.کت اسلامی با چین ،جوانب و رویکردهای این قرارداد، نوع سیاست توسعه دراین برنامه ورابطه اش با مساله غارت و استثمار نیروی کار، تمرکز وجهت گیریهای این قرارداد وطرفهای قراردادحکومتی با چین، سابقه ی رژیم چین در برنامه های توسعه طلبانه اش در برخی از کشورها و در رابطه با ایران ...د رعین حال موضع نیروی چپ وترقیخواه در این باره گفتگو کرده است . در پایان دو گزارش نمونه ای از برنامه های حکومت اسلامی در رابطه با چین -در خصوص ماهیگیری و معادان آهن کشور را ملاحظه خواهید کردnew/hesam-kamangar.jpg
دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام

مخالفت با توافقنامه ۲۵ ساله چین و ایران از کدام منظر؟
از موضع راست یا چپ؟

تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره امضای توافقنامه رژیمهای ایران و چین، ماهیت نواستعماری و امپربالیستی آن، تجمعات اعتراضی بخشهایی از مردم ایران در چند شهر و تفاوت بنیادی مواضع ضدامپریالیستی چپ انقلابی با گرایش پروامریکایی پروغربی اپوزیسیون بورژوایی راست