Deniz
دنیز ایشچی

قهقرای اخلاقی نئولیبرالیسم

سکوت کامل رسانه های خبری غربی در مقابل کشتار فلسطینیان و زندانی شدن کسانی مثل جولیان اسانژ ، یک بعدی بودن اخبار و گزارشات آنها، نشان میدهد که این سقوط قهقرائی اخلاقی نه فقط در عرصه های سیاسی اجتماعی خود، بلکه در ساختارهای نهادهای کنترل افکار اجتماعی نیز نهادینه شده است. این قهقرا رفتن تا اندازه ای عمیق شده و ژرفا پیدا کرده است که فرهنگ اخلاقی قمارخانه های لاس و گاس ها و مافیاهای قدرت و الیگارشی مالی نظامی جایگزین ارزش های اخلاقی امانئول کانت و حتی جرمی بنتم "یوتلیتاریانیسم" گردیده است.yahyai.jpg
دکتر محمد حسین یحیایی

انتخابات ترکیه و دوران جدید اردوغان

اردوغان برای سر و سامان دادن به اقتصاد نیازمند تنش زدایی و آرامش در درون و جذب سرمایه از برون ( بویژه اتحادیه اروپا ) است، که بتواند بار دیگر به رشد اقتصادی پیشین ( در حدود ۸ درصد ) دست یابد، در حالی که هنوز کشور در حالت فوق العاده اداره می شود و هر ۳ ماه، بار دیگر تکرار می شود و ادامه می یابد و در بخشی از کشور تنش گاهی با برخورد های نظامی و ترور ادامه دارد این نیاز ضروری اقتصادی و ورود سرمایه خارجی اجرایی نخواهد شد. سرمایه پیش از ورود به امنیت خود می اندیشد، از مکان های پر تنش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می گریزد که ما شاهد این گریز از ترکیه در چند ماه گذشته بودیم. به هر رو اردوغان با چالش بزرگی در اجرای نظام نوین روبروست و به نظر نمی رسد که با پیشبرد سیاست کنونی به آرزو های دیرین خود دست یابدelection-turkey-18s.jpg

سازمان امنیت و همکاری اروپا:
انتخابات ترکیه غیرمنصفانه بود

اردوغان با پیروزی در انتخابات اخیر ترکیه برای سال‌ها قدرت تام ریاست جمهوری و ریاست دولت را برای خود تضمین کرد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به این انتخابات انتقادهایی محدود کرده‌اند.
آودری گلوور، رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا، روز یکشنبه (۳ تیر / ۲۴ ژوئن) در گزارشی اطلاع داد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه جلوی فعالیت ناظران این سازمان گرفته شده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا فهرستی از کلیه نارسایی‌هایی که در جریان انتخابات اخیر در ترکیه روی داده را منتشر کرده است. ناظران این سازمان "کمبود شرایط مساوی" را یکی از نارسایی‌ها دانسته‌اند؛ نارسایی‌هایی که به ضرر مخالفان دولت در انتخابات تمام شده است.samir-amin.jpg
روایت از نوشته های سمیر امین

مهمترین چالش زحمتکشان و خلق های جهان
«نه خروج از بحران سرمایه داری بلکه خروج از سرمایه داری در بحران»
است

م. ت. برومند

نوشتاری که در زیر از نظر خوانندگان عزیز می گذرد، برگرفته و روایت از دستاوردهای اندیشه ورزی نوآورانه سمیر امین درباره بحران التیام ناپذیر ساختاری سرمایه داری معاصر و پی آمدهای دهشتناک آن برای بشریت و محیط زیست و گسترش حیرت انگیز ازخودبیگانگی انسان ها است. در حقیقت نتیجه این ازخودبیگانگی است که بسیج کردن نیروها و اندیشه ها را در راه رهایی انسان از قید و بندهای پس ماندگی و یافتن راه درست مبارزه اجتماعی با سمت گیری انتقادی هوشمندانه دشوار می سازد.bijan-baran.jpg
بیژن باران

کودتای موفق

می توان تاریخ کشور یعنی روایت گذشته را با فرض رویدادی دیگر شبیه در کشور دیگر بررسی کرد. یعنی رویداد دیگری سوای آنچه را رخ داد، می توان فرض کرد. مثلا فرض کودتای چپی در ایران با حوادث ناشی از کودتای چپی در افغانستان بررسی می شود. نتیجه برآمده کودتای چپی فرضی ایران می تواند شبیه وضع واقعی کودتای چپی افغاسنتان باشد. حاصل دراز مدت هر 2کشور می تواند شبیه چند کشور دیگر مانند کودتاهای چپی گرنادا، حبشه شود- نهایتا در شبکه سرمایه جهانی جا گرفتند.Deniz
دنیز ایشچی

کنفرانس های موازی جی هفت، و شانگهای هشت

نظم سابق به هم میریزد. نظم نوینی بر افراشته میشود. دیگر آمریکا قدرت یکه تازی اقتصادی نظامی خود را از دست میدهد، اما این امر موجب این نشده است تا بدون مقابله و تنش آفرینی و جنگ افروزی عقب نشینی کرده و کنار بکشد. در شرایطی که شکاف میان کشورهای صنعتی غربی، ژاپن و کره جنوبی و دیگر کشورهای اردوگاه غرب بیشتر میشود، اتحاد و اتفاق میان کشورهای عضو پیمان های "بریکس" و "شانگهای هشت" و پیمان های مشابه بیشتر میشود. روز به روز احزاب چپ بیشتری خصوصا در کشورهای جهان سوم و آمریکای لاتین قدرت بیشتری گرفته و خیلی وقت ها قدرت سیاسی را بدست میگیرند. همزمان با نزدیکی های روز افزون کشورهائی مثل آلمان و فرانسه به سمت چین و حتی روسیه، آیا کشورهائی مانند ژاپن، کره و سنگاپور هم چنین مسیری را طی خواهند کرد؟ باید منتظر ماند و دید شکل گیری بلوک بندی های جدید اقتصادی سیاسی در آینده چه شکل و بافت های ویژه ای به خود خواهند گرفت.Deniz
دنیز ایشچی

کارد و پنیر دیدار «کیم جان اون» و «دونالد ترامپ»

به موازات دیدار دونالد ترامپ و کیم جان اون، شاید دو تصویر دیگر روز، گویاترین نمودار اوضاع سیاسی اقتصادی بین المللی باشند. یکی از این دو تصویر، عکس انگلا مرکل و دیگر رهبران جی هفت در حالی که با حیرت و تحیر به دونالد ترامپی که هیچ اهمیتی به تقابل آنها نشان نمیدهد می باشد. تصویر دیگر رهبران خندان شانگهای هشت که با توافق و شادمانی اجلاس خویش را خاتمه داده اند. این دو تصویر را در کنار دیدار ترامپ و کیم قرار بدهیم. این سه تصویر گویای عینی وضعیت سیاسی اقتصادی و امنیتی بین المللی را به تصویر میکشد. باید دید رهبران کره جنوبی و ژاپن در این به هم خوردن توازن ترازوی سیاسی اقتصادی چه تغییراتی را در مواضع خویش اعمال خواهند کرد.trump-kim1.jpg
تقی روزبه

دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟

درآستانه دیدارترامپ و اون

همه هیجان زده اند و در رآس آن خودترامپ توئیت کرده است لحظه های هیجانی را سپری می کند. شاید فکر می کند با خلع سلاح هسته ای کامل و بدون بازگشت کره شمالی می تواند نام خویش را در تاریخ ماندگار کند! اما واقعیت آن است که مذاکرات بستری با رویای متفاوت است. برای ترامپ خلع سلاح جاده یک طرفه است، اما در آن سو کره شمالی دم از خلع سلاح کامل شبه جزیره کره می زند که به معنی عدم حضورهسته ای آمریکا در کره و بستن پایگاه های نظامی و گشت های دریائی و مانورهای نظامی مداوم آمریکا هم هست، که در ازاء آن باید تحریم های اقتصادی گسترده کنونی لغو و امنیت آن تضمین شود.bijan-baran.jpg
بیژن باران

سرمایه داری سده ۲۱

سده ۲۱ در جهان این امور حاد شده اند: افزایش شهرنشینی، هجوم پناه جویان به غرب، رشد راست افراطی عامه گرا و ضد خارجی در غرب، فقر ا میلیاردی زمین. با قانون مصوب دادگاه عالی مبنی بر پرداخت پول به کارزار انتخاباتی بمثابه آزادی بیان- شرکتها تبلیغات، لابیگری، کارزارهای مردمی برای حمایت از مزایای تجارت آزاد می کنند. جوزف ستیگلیتز، صاحب نوبل اقتصاد، در ۲۰۱۲ گفت: ارزشهای جهانشمول آزادی، عدالت، انصاف به آز، زور، تزویر در لایه ای از طبقات حاکمه تبدیل شده اند.Deniz
دنیز ایشچی

ارقام سخن میگویند

ارقام نه تنها مفاهیم قدرتمندی را میرسانند، بلکه مفاهیم آنها خصوصا در تحلیل ارتباطات و تاثیرات متقابل آنها بر همدیگر در شرایط مقایسه آنها با همدیگر روشنتر میگردد،. این روند ارزشیابی در بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی پیچیدگی چند بعدی خاصی به خود میگیرد که تحلیل آن بغرنجی های ویژه ای پیدا میکند.iraj-vahedipour.jpg

نامه ای از ایران: آقای ترامپ ، ما به شما هشدار میدهیم

مترجم : ایرج واحدی پور

عملیات جدید سازنده زمینه روانی در حال شکل گرفتن است امضاء کننده گان نامه مستقیما نگران عملیات اسرائيل هستند که میتواند باعث تحریک وراه اندازی عملیات نظامی ارتش آمریکا علیه ترکیه، سوریه، لبنان، ایران و روسیه گردد زیرا اینها کشورهایی هستند که با انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم مخالفند و خروج آمریکا از برجام وضع را بحرانی ترهم کرده است.