کتابخوانی و گفتگو با شیدا بازیار نویسنده رمان
"شب‌های آرام تهران"

شنبه ۲۱ ژانویه ساعت ۱۹ در کتابفروشی فروغ
برنامه به زبان آلمانی

Parasto-Forouhar_0.jpg

گفتگوی خودمانی با پرستو فروهر

حضور پرستو فروهر در برلن را مغتنم می شمریم، گزارش تهرانش را می شنویم و به گفت وگویی خودمانی با پرستو می نشینیم.
زمان : جمعه ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷،ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

فراخوان به تظاهرات سالانه گرامیداشت رزالوکزامبورگ و لیبکنشت!

همبستگی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در ایران!
زمان : یکشنبه ، ١۵ ژانویه ٢٠١۷ساعت ١۰
U 5- Frankfurter Torمکان: شروع تظاهرات از ایستگاه
تا گورستان سوسیالیست ها