logo

فراخوان به تظاهرات سالانه گرامیداشت رزالوکزامبورگ و لیبکنشت!

همبستگی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا در ایران!
زمان : یکشنبه ، ١۵ ژانویه ٢٠١۷ساعت ١۰
U 5- Frankfurter Torمکان: شروع تظاهرات از ایستگاه
تا گورستان سوسیالیست ها

سه شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۵ - ۱۰ ژانويه ۲۰۱۷

انسان های آزاده!
در ۱۵ ژانویه امسال نیز تظاهراتی در گرامیداشت دو انقلابی سوسیالیست، رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت که توسط نیروهای سرکوب " یگان‌های آزاد " در پانزدهم ژانویه ١٩١٩ در برلین بقتل رسیدند، برگزار می شود.
ما در این تظاهرات در یک بلوک انترناسونالیستی برای گرامیداشت این دو انقلابی سوسیالیست و نیز در همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی و برای آزادی همه آنان شرکت می کنیم. به ویژه در شرایطی که زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر می برند و بیش از همیشه به حمایت بین المللی نیاز دارند.
ترور در ایران نیز پیشینه ای قدیمی دارد. در ١١ مارس ١٩٤٦ احمد کسروی بخاطر مقالات انتقادیش به دین
توسط دو نفر اعضای " فداییان اسلام" به قتل رسید. پس از بقدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در
فوریه ١٩٧٩، بیش از صد نفراز روشنفکران و دگراندیشان در ایران با متدهای گوناگون ترور شدند.
در دهه ٨٠ میلادی نیز رژیم اسلامی دست به کشتار دستجمعی هزاران زندانی سیاسی زد. جنبش دادخواهی
خانواده ها همواره مورد سرکوب قرار گرفته است.
در سه هفته گذشته دو زندانی سیاسی ، مرتضی مرادی پورو آرش صادقی پس از ۶۵ و ۷۲ روز اعتصاب غذا و حمایت داخلی و جهانی ، رژیم اسلامی ایران را به عقب نشینی وادار نمودند، وسپس به اعتصاب غذای خویش پایان دادند. اما جان زندانیان سیاسی دیگر مثل علی شریعتی، سعید شیرزاد، در خطر است که بترتیب بیش از ۷۰ و ۳۳ روز است که در اعتصاب غذا بسر می برند. ۶ زندانی سیاسی – عقیدتی دیگر نیز در اعتصاب غذا هستند. آنان برای روشن شدن پرونده قضایی خویش و آزادی سایر زندانیان سیاسی از جان خود مایه گذاشته اند و سلامتی شان در خطر است. ما رژیم اسلامی ایران را مسئول جان این زندانیان سیاسی می دانیم.

بیائیم با شعارهای " زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، " لغو مجازات اعدام" و "نه به جمهوری اسلامی ایران" در
بلوک انترناسیونالیستی این تظاهرات شرکت کرده و رژیم جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشترافشا نموده و از آزادی همه زندانیان سیاسی - عقیدتی دفاع کنیم.
زنده باد همبستگی بین المللی!
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

زمان : یکشنبه ، ١۵ ژانویه ٢٠١۷ساعت ١۰
U 5- Frankfurter Torمکان: شروع تظاهرات از ایستگاه
تا گورستان سوسیالیست هانظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد