س. حمیدی

بحران در کسری بودجه‌ی صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی

امسال زودتر از هر سالی بحث کسری بودجه رسانه‌ای شد. چنان‌که از همان ابتدای سال دولت شگردهایی را می‌آزمود تا شاید بتواند بر این مشکل عمومی فایق آید. میزان کسری بودجه‌ی دولت را تا رقمی حدود صد و پنجاه هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. این میزان از بودجه تنها ارقام یارانه‌ای دولت حسن روحانی را تأمین خواهد کرد. یارانه‌هایی که آن‌ها را به طور مستقیم به مردم می‌پردازند تا قسمتی ناچیز از گرانی کالاهای اساسی جبران گردد. اما یارانه‌های غیر مستقیم دولت هم کم نیستند. این گروه از یارانه‌ها را دولت به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی یا واردکنندگان کالاهای ضروری پرداخت می‌کند