logo
در اين زمينه

پیام اتحاد جمهوری خواهان ایران به مناسبت اول ماه مه

پیوند جنبش کارگری و جنبش سبز را تحکیم کنیم

جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۳۰ آپريل ۲۰۱۰

etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به کارگران و مزد و حقوق بگیران کشورمان تبریک می گوید و تلاش برای جهانی بهتر، جهانی بدون فقر و گرسنگی، جهانی آزاد، عادلانه و انسانی را که خواست همه کارگران جهان است، ارج می گذارد.
کارگران کشور ما، امسال در شرائط متفاوتی اول ماه مه را جشن می گیرند. جامعه ما در طول یک سال گذشته دگرگون شده است. جنبش عظیم شهروندان ایران در دفاع از حقوق اولیه و انسانی خود سیمای کشور را تغییر داده است. جنبش سبز که در جریان انتخابات سر برآورد و در اعتراضات بعد از انتخابات قدرت و عزم و ارادۀ بی بدیل خود را در تلاش برای تغییر وضعیت حاکم بر جامعه به نمایش گذاشت، زمینه مناسبی را برای فراروئیدن خواست های جنبش کارگری ایران به خواست های عمومی و ملی فراهم ساخته است.
کارگران ایران اول ماه مه امسال را در شرائطی برگزار می کنند که اقتصاد کشور ما با بحران رکود، تورم و بيکاری فزاينده روبرو است. با تعطيلی و کاهش ظرفيت توليدی کارنجات، کارگران دسته دسته اخراج می‌شوند و به صف ميليونی بيکاران می‌پيوندند. بار اصلی بحران از جانب کارفرمايان و دولت که بزرگترين کارفرما به حساب می‌آيد، بر دوش کارگران، مزدبگيران و حقوق‌بگيران منتقل می‌شود. بيکاری و تورم فزاینده ناشی از بی برنامگی اقتصادی دولت کنونی، همراه با پائین بودن دستمزدها و عدم پرداخت آن ها از سوی کارفرمایان شرائط دشواری را بر گذران زندگی کارگران و مزد و حقوق بگیران حاکم نموده است. حداقل دستمز ۳۰۳ هزار تومانی تعیین شده، به مراتب پائین تر از حداقل لازم برای زندگی یک خانوار متوسط کارگری است و این در حالی است که «قانون هدفمند سازی یارانه ها» شرائط باز هم دشوارتری را بر بخش عظیمی از جمعیت کشور تحمیل می کند.
امروز کارگران بیش از همیشه نیازمند تشکل های صنفی خود برای دفاع از حق خویش در برخورداری از یک زندگی انسانی هستند. تلاش فعالان سندیکائی برای تشکيل سنديکای مستقل کارگری با سرکوب حکومت روبرو می‌شود. هم اکنون فعال ترین نمایندگان مورد اعتماد کارگران در زندان اند.

اتحاد جمهوری خواهان قاطعانه از مطالبات جنبش کارگری کشورمان دفاع می کند و خواستار آن است که :
- قبل از همه حقوق معوقۀ کارگران در سراسر کشور، اعم از بخش خصوصی یا دولتی، بلادرنگ پرداخت شود. دریافت به موقع دستمزد، حق مسلم همۀ کارگران است و اولویت و فوریت پرداخت دستمزد، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
- حق تشکیل سندیکا و دیگر نهادهای صنفی به رسمیت شناخته شود. نهادهای وابسته به دولت در محیط کار برچیده شده، به پیگرد فعالان سندیکائی پایان داده شود و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، آقایان منصور اسالو، ابراهیم مددی و دیگر کارگران زندانی فورا آزاد شوند.
- حق داشتن کار حق همگانی شناخته شود و بيکاران از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
- همۀ کارگران مشمول قانون کار شده و مستثنی شدن واحد ها تولیدی زیر ده نفر لغو شود. قرارداد های موقت و سفید و امضاشده، ملغی و امنیت شغلی کارگران تضمین گردد و خاطیان توسط دستگاه قضائی مورد پیگرد قرار گرفته، مجازات شوند.
- ایجاد اشتغال در صدر برنامه های دولت قرار گیرد.
- حداقل دستمزدها براساس ارزیابی واقعی از هزینۀ زندگی یک خانوار متوسط کارگری و سطح رشد تورم در کشور و با مشاورت و مشارکت نمایندگان کارگران و کارشناسان اقتصادی تعیین شود.
- به هر گونه تبعیض در محیط کار و انتخاب شغل پایان داده شود و کلیه قوانین تبعیض آلود به ویژه علیه زنان ملغی شده و حق برابر زنان و مردان برای انتخاب شغل در بازار کار به رسمیت شناخته شود.
- کار کودکان ممنوع اعلام شده و برخورداری از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان برای همۀ کودکان تضمین گردد.
- بازنشستگان از مستمری که نیازهای اولیه شان را تامین کند، برخوردار شده و از خدمات درمانی ارزان تر از عموم بهره مند گردند.

جنبش کارگری ایران در عین حال یکی از ستون های اصلی مبارزه برای دمکراتیزه کردن کشور است. هیچ جنبشی بدون مشارکت فعال کارگران قادر به موفقیت در برابر استبداد نیست.
کارگران کشور ما امروز بیش از همیشه، از فقدان آزادی ها و تعرض حکومت به تشکل های مستقل کارگری و عدم امکان ایجاد تشکل های صنفی برای دفاع از حق حیات خود صدمه می بینند. این واقعیت، حضور هر چه پر توان تر جنبش کارگری ایران در بطن جنبش سبز را نوید می دهد.
اول ماه مه امسال زمان تحکیم پیوند جنبش کارگری و جنبش سبز مردم ایران، روز دفاع همه گروه های اجتماعی از مطالبات کارگران است. کارگران ایران با حضور پر رنگ خود در این جنبش، فشار اجتماعی برای تحقق مطالبات خود را افزون تر می سازند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران جنبش سبز را، چتر فراگیر و یا حلقه پیوند جنبش های اجتماعی و مدنی کشور می شناسد. ظرفیت گسترش دامنۀ جنبش سبز در میان تمام لایه ها و طبقات مختلف جامعه، یک امکان کاملا واقعی است. این امکان اما تنها از طریق توجه فعالان جنبش سبز به خواست ها و مطالبات گروهبندی های اجتماعی مختلف، اعم از زنان، جوانان، کارگران، معلمان و دانشگاهیان، نویسندگان و روشنفکران، اقوام، اقلیت های مذهبی و ... ممکن است و به واقعیت بدل می شود.
اتحاد جمهوری خواهان ایران خواستار استحکام پیوند جنبش کارگری ایران و جنبش سبز است و ضمن تبریک مجدد اول ماه مه، خواستار آن است که این روز تعطیلی رسمی شناخته شده و تمامی موانع برگزاری باشکوه آن برچیده شود.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ – ۳۰ آوریل ۲۰۱۰

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد