logo

دیوارکمون

چهار شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷ مارس ۲۰۲۱

حسن حسام

hasan-hesam03.jpg
بازنشر این شعر را به مناسبت صد و پنجاهمین سالگشت کمون تقدیم می کنم


این دیوار
دربارش رگبار
ماند گار
مانده است
نه پیر می شود
نه جوان
نه خسته
نه دلگران
استوار ایستاده است
در گُلبا رانی بی پایان ،
تاریخ را ورق می زند
چرا که نام ترا
بر سینه حک کرده است
ترا که به مرگ
« نه » گفته ای
وزندگی در آغوشت
جوان شده است
با پیراهنی مشبک
و کا کلی خو نین
هنگام ِ شیه ی اسب ها
و موجاموج ِ فرمان ها
به « هفته ی خونین »
درروز های مه آلود ِ این مزارستا ن

___________________________________

*اشاره است به تیر باران کمو نارد ها درپای دیوار گورستان پرلاشز پاریس. در روز های بیست ودو تا بیست وهشت ماه مه 1871 که به « هفته خونین » معروف است


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد