logo

گفتکوهای علی دماوندی با ابراهیم آوخ

در یکصد سالگی کودتا،ارزیابی چپ از رضا شاه چگونه است؟

يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷ مارس ۲۰۲۱در برنامه ی گفتکوهای سیاسی هفته ، علی دماوندی با ابراهیم آوخ د رباره ی یکصد سالگی کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، نقش و کارگرد رضا خان، عوامل و زمینه های عروج او به قدرت، مشی و روش سیاسی او در قبال روحانیت، احزاب، جنبشهای اجتماعی وکارگری، روزنامه نگاران، روش ومتد او در مدرنیزاسیون ونهادسازیهای اجتماعی، مبارزه با بیسوادی و...گفتگو کرده است. اهمیت این گفتگوها در شرایطی که نستالژی گذشته، گامهای نابهنگام و پنهان نیروی ماند وارتجاع سلطنتی را به افکار عمومی میکشاند وبا استفاده از ویران سازیهاوجنایتها وتبهکاریهای گسترده ی ارتجاع دینی وحکومت اسلامیدر بیش از چهاردهه حکومت اسلامی ، میکوشد از رضا خان ،چهره ای مدرن و ضد مذهب ومتجدد بسازد واز زیر غبار گذشت زمان و فراموشی های تاریخی، پیوندهای آشکار وپنهان وسهم بزرگ نظام پیشین وحکومت پهلویها را در عروج روحانیت به قدرت وتشکیل حکومت اسلامی بپوشاند. این برنامه های تلاش میکند تاحد زیادی به کارنامه رضا خان در رابطه با شیوه و راه وروش توسعه بپردازد، تا تجربه ها ی شکست خورده کذشته باردیگر تکرار نگردد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد