logo

پیام روز جهانی زن
هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد

یئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶ مارس ۲۰۲۱

پیام روز جهانی زن
هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد

ایرانیان عزیز

روز جهانی زن روایتگرگام های تاریخ ساز زنان جهان است، که در راه دستیابی به آرمان های برابری طلبی، در سپهررویدادهای گیتی نقش آفرینی نمودند.

در میهن ما نیز، از همان طلوع مظاهر آزادیخواهی، زنان بسیاری دوشادوش مردان، برای واپس نهادن تبعیض و نکبت تحجر پا به میدان نهادند.

امروز هم زنان ایرانزمین، با شورو شعور وصف ناپذیری، در جای جای ایران مانده در بحران، برای آینده ای بهتر تلاش می کنند.

بسیج خودانگیخته زنان برعلیه شکاف جنسیتی در حوزه خانواده، آموزش، بهداشت، ورزش، هنر، سیاست، حجاب اجباری و قوانین زن ستیز، زبانزد افکار عمومی جهان است.

دادخواهی زنان حتی در زندان های قرون وسطایی، به جایی رسیده است که بی شک پرچم جنبش فراگیرعدالت طلبی، در دستان زنان ایران قرار دارد.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، با ارج نهادن براین همه ایثار، روز جهانی زن را گرامی می دارد، و به همه زنان ایران تهنیت می گوید.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری

6 مارس 2021

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد