logo

این درد مشترک، بی رزم مشترک، درمان نمی شود

گزارش گردهمایی در هلند/ گزارش از : اسفندیار جاوید.

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۴ مارس ۲۰۲۱

در همبستگی با هموطنان بلوچ و حمایت از سوختبران زحمتکش و مظلوم سراوان و همچنین محکوم کردن جنایات رژیم آدمکش در شلیک به سوختبران ، کشتار آنها و سایر مردم بی پناه بلوچستان ، روز سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ( دوم مارس ۲۰۲۱) از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ گردهمایی در مقابل سفارت حکومت اسلامی در شهر دنهاخ ( لاهه ) بر گزار گردید ، این گردهمایی که جمعی از ایرانیان ساکن شهر های مختلف هلند در ان شرکت داشتند ، بدعوت "شورای بر گزاری آکسیون های مسترک در هلند" برگزار گردید ، شرکت کنندگان در شرایط کرونایی با رعایت فاصله اجتماعی و ماسک بر صورت ، خشم و انزجار خود را نسبت به اعمال جنایتکارانه حکومت تبهکاران با مشت های گره کرده و با شعارهای زیر ابراز کردند :

سراوان ایران - ایران سراوان
جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون
«جمهوری اسلامی، نابود باید گردد»
حکومت ضد زن سرنگون سرنگون
«چه دی باشه چه آبان، پیکار کفِ خیابان»
«بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم»
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
میرزمیم , میکوشیم , ایران رو پس میگیریم
ایرانی میمیرد , ذلت نمیپذیرد
ایرانی اگاه است , با همدیگر همراه است
دیکتاتور بداند , جنبش ادامه دارد

----------------------------------------

Down with islamic republic of Iran ( down , down , down )
Stop Execution in Iran ( stop , stop , stop )
Stop killing in Iran ( stop , stop , stop )
Down with dictator of Iran ( down , down , down )
Down with terrorist of Iran ( down , down , down )


چه دی باشه ، چه آبان
پیکار کف خیابان
با مردم سراوان .
از کردستان تا گیلان
با مردم سراوان.
ایرانی می‌میرد
دست بلوچ میگیرد
ذلت نمی پذیرد.
با عشق از دل و جان
با مردم سراوان.
هموطن بلوچم
با تو دوش به دوشم
کنار تو می کوشم.
.........

گزارش از :
اسفندیار جاوید.نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد