logo

توضیح دربارۀ یک اشتباه

جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹ فوريه ۲۰۲۱

حماد شیبانی

new/akbar-samimi.jpg
جزوۀ اینترنتی "تشکلهای فدایی" را که ظاهراً با امضای فردی موسوم به "م. الف. دل آشوب" منتشر شده است چندین بار مرور کردم. این جزوه در ردیف سریالهای تلویزیونی و انتشارات امنیتی کاران رژیم و در چارچوب تبلیغات ضد چپ و ضد جنبش فدایی محسوب می شود که اینروزها در فضای مجازی به فراوانی تزریق شده است.

در این جزوه موارد متعددی از تحریف و اطلاعات ضد و نقیض، با اتکاء به شایعات و اخبار و اسناد پراکنده دیده می شود که هر یک به جای خود موضوعی است که می بایست با آن برخورد شود. یکی از مسایل مطرح شده در این جزوه مربوط است به ضربۀ تشکیلات سازمان در خوزستان و دستگیری مسئول آن بخش.

به اعتقاد من، مسئله ای که حالا، بعد از سالها، و بویژه پس از شنیدن و خواندن گزارشات برخی از رفقا و دوستانی که همزمان با رفیق اکبر صمیمی در زندان بوده و شنیده های خود را در رابطه با ضربه خوزستان و تور امنیتی ـ پلیسی که رفیق اکبر صمیمی در آن قرار داشته و خود او و تشکیلات تحت مسئولیتش را در برگرفته بود، بیان کرده اند، تفکر و تأمل بیشتری را می طلبد.

من توسط رفیقی که رفیق اکبر را هنگام تحویل گرفتن اتومبیلی از احمد عطاءاللهی، همراهی می کرد، در جریان این موضوع و خطرناک بودن آن اتومبیل قرار گرفتم. (احمد عطاءاللهی مشاور برگمارده کمیته مرکزی، و همکار بعدی دستگاه امنیتی بود که در شکار اعضا وهواداران سازمان با پلیس همکاری کرد. نمره این ماشین جعلی بود و او آنرا از طرف بخش تدارکات سازمان در اختیار رابط خوزستان می گذاشت).

اما آنچه در این نوشته کوتاه می خواهم توضیح بدهم مسئله دیگریست: یکی از مواردی که در این جزوه از قول من عیناً نقل شده است عبارتی است حاکی از قضاوت نادرست من درباره رفیق و همرزم جان باخته ام اکبر صمیمی. من ضمن یک نوشته داخلی در نقد عملکرد "کمیته مرکزی اقلیت"، به ضربات نابودکننده رژیم به سازمان و از جمله به تشکیلات خوزستان اشاره می کنم. ما براساس گزارشات درونی آن زمان و نیز حدسیات فردی که بعنوان جانشین اکبر صمیمی (مسئول بازداشت شده تشکیلات خوزستان) در پلنوم پاییز سال ۱۳۶۱ سازمان شرکت کرد، به اضافه نامه ها و شنیده ها و تصورات مختلف برخی دیگر از رفقا، تأکید می کنم در همان زمان، در توضیح وقایع پیش آمده، شروع ضربات وارده به تشکیلات خوزستان و گسترش سریع آنرا به تعداد زیادی از امکانات و رفقای تشکیلاتی، که همزمان با دستگیری رفیق اکبرصمیمی بود، به شخص او ارتباط می دادیم.

من در اینجا اعلام می کنم که در اشاره به رفیق اکبر، غیرمسئولانه و نابجا، متأسفانه از عنوان خائن استفاده کرده ام. من این توضیح را در سطح جنبش و برای ثبت در تاریخ بعنوان پوزش خواهی از ساحت این رفیق، خانواده ایشان و جنبش انقلابی منتشر می کنم. بدیهی است در بازنشر جزوه ای که در جریان مبارزات درونی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران تحت عنوان (مباحثه) توسط من نوشته شده و بعد از ۴ بهمن ۱۳۶۴ بصورت بیرونی منتشر شده است، این اشتباه را تصحیح خواهم کرد.

اول اسفند ۱۳۹۹ / ۱۹ فوریه ۲۰۲۱


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد