logo

«تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»

تجمع سراسری کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی

چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانويه ۲۰۲۱روز سه شنبه بهمن ماه،جمعی از کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی به فراخوان از پیش داده شده پاسخ مثبت دادند و بابرپایی تجمع در اراک،اهواز،ایلام، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، ساری، شوش وهفت تپه، قزوین، کرج، کرمانشاه، مشهد، نیشابور و.... مقابل وزارت کار،ادارات کل تامین اجتماعی مراکز استان ها، مراکز قدرت منجمله استانداری و فرمانداری،کانون بازنشستگی و...خواستار پاسخگویی به مطالبات برحقشان شدند.

*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه:

هجوم نیروهای انتظامی به تجمعات مسالمت آمیز بازنشستگان در شهر تبریز را محکوم میکنیم

امروز ۷بهمن ماه براساس فراخوان بازنشستگان جان به لب رسیده ، تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز ی در تهران و شهرهای رشت ، اصفهان و تبریز، اراک ، کرمانشاه ، لرستان ، کرج درمقابل سازمان های تامین اجتماعی برگزار گردید که براساس گزارشات رسیده نیروهای انتظامی شهر تبریز به تظاهرکنندگان معترض حمله ورشدند و قصد متفرق کردن معترضین بازنشسته را داشتند .

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن برسمیت شناختن مطالبات بازنشستگان ، اعتراض و اعتصاب را ازحقوق مسلم همه ی کارگران وبازنشستگان کشور میداند وحمله نیروهای انتظامی به تجمع بازنشستگان تبریز را قویا محکوم می‌کند.

*شعارهای تجمعات روزسه شنبه ۷ بهمن ۹۹:


- فریاد فریاد از اینهمه بیداد
- فقط کف خیابون به دست می یاد حق مون
- گرانی تورم بلای جان مردم
- بازنشستگان کشوری ؛ لشکری ، فولاد اتحاد اتحاد
- تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم
- ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه
- همسان سازی حقوق ها، اجرا باید گردد
- وعده وعید کافیه سفره‌هامون خالیه

*گزارشات واطلاعیه ها:


+بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تجمع پرشور بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف

به‌دنبال فراخوان کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی امروز سه‌شنبه هفتم بهمن ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در تهران در مقابل وزارت کار و در شهرهای مختلف کشور در مقابل ادارات کار در این تجمع‌های اعتراضی شرکت کردند.

همزمان با تجمع بازنشستگان تهران در مقابل وزارت کار، در شهرهای مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، اراک، ایلام، خرم اباد، ساری، قزوین، خوزستان، کرج، تبریز و تعداد دیگری از شهرستانها در مقابل ادارات کار تجمع کردند و شعارهای “گرانی تورم بلای جان مردم”، “فریاد فریاد از این همه بیداد” ، “وعده وعید کافیه سفره هامون خالیه” ، “وسط خیابون به دست میاد حقمون” “تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم” سر دادند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در‌حالیکه صاحبان اصلی یکی از ثروتمندترین سازمانهای کشور هستند و سی سال از معیشت خود گرفته و حق بیمه پرداخت نموده‌اند اما مستمری‌هایی چندین برابر زیر خط فقر دریافت مینمایند. کارگران و بازنشستگان تولیدکنندگان ثروت‌های جامعه هستند و باید دستمزد و حقوق‌شان تأمین کننده سبد معیشت خانوار باشد.

حال که بازنشستگان تأمین اجتماعی به درجاتی سازماندهی یافته و برای افزایش حقوق و دستیابی به مطالبات برحق‌شان دست به اعتراض و تجمع میزنند، خانه کارگر و نهادهای وابسته به حاکمیت در تلاش‌اند تا هم سازمانیابی و هم اعتراض بازنشستگان را به انحراف ببرند و هم در همسویی با نهادهای امنیتی مانع از برگزاری اعتراضات پرشور آنها گردند که نهادهای بازنشستگی دست‌ساز خانه کارگر برای اینکه از گستردگی تجمع امروز بکاهند دیروز به برگزاری تجمعاتی اقدام کرده بودند. از سوی دیگر نیز برای به انحراف کشاندن مطالبه‌گری بازنشستگان، گروههایی با طرح تقابل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری درصددند تا اصل مطالبه افزایش حقوق و مستمری به بالای نرخ سبد معیشت خانوار را در سایه ببرند. کارگران و بازنشستگان امسال چه در بیانیه‌هایشان و چه در تجمعات کارگری بخصوص کارگران صنایع نفت خواهان افزایش دستمزد و حقوق به بالای ۱۲ میلیون تومان شده‌اند و حال که به گفته مسئولین دولتی سبد معیشت به ده میلیون تومان در ماه رسیده است و نرخ واقعی آن بیشتر نیز می‌باشد هم کارگران و هم بازنشستگان باید از حداقل دریافتی ۱۲ میلیون تومان در ماه برخوردار گردند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی در مسیر مبارزه برای افزایش حقوق و دستیابی به تمامی مطالبات خود باید بتوانند هم تشکلهای مستقل تاکنونی خویش را تقویت نمایند و هم در ابعاد سراسری متشکل گردند. طبقه کارگر ایران چه بخش شاغل آن و چه بازنشستگان و چه آحاد گسترده بیکاران باید متحدانه در مقابل تعرض گسترده سرمایه‌داران حاکم به زیست و کار و معیشت‌شان ایستادگی نموده و به نیروی خود به مطالبات‌شان دست یابند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران به تمامی بازنشستگان تجمع کننده امروز درود میفرستد و خود را بخشی از اعتراض آنها میداند و همچنین تمامی بازنشستگان و‌ کارگران در سراسر کشور را فرامیخواند تا دستیابی به مطالبه افزایش دستمزد و حقوق به بالای ۱۲ میلیون تومان و دیگر خواست و مطالباتشان متحدانه و در‌کنار هم اعتراضاتشان را تداوم بخشند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- هفتم بهمن‌ماه نود و نه

+خواسته ی ما همینه، زندگی بهینه!


امروز طبق اعلام قبلی 5هزار بازنشسته در 16 شهر، قزوین، تبریز، بروجرد، کرمانشاه، مشهد، رشت، نیشابور، کرمان، خرم آباد، ایلام، اهواز، ساری، اراک، اصفهان، بجنورد، تهران تجمع کردند. با آنکه روز قبل نیز تجمع اعتراضی توسط خانه کارگر در مقابل سازمان برنامه بودجه براه انداخته شده بود اما تفرقه ای میان بازنشستگان اتفاق نیفتاد و بازنشستگان از این تجمع نیز استقبال کردند. در تبریز تجمع بازنشستگان با ورود نیروی انتظامی که برای محدود کرد تظاهرات آمده بود، به درگیری لفظی و عقب راندن تجمع کنندگان کشیده شد.در تهران ساعت ۱۰ و نیم جمعیت بازنشستگان که نسبت به تجمع قبل تعدادشان بیشتر شده بود( بیش از هزار نفر) در جلوی وزارت کار حاضر شدند. ابتدا نیروی انتظامی از بستن بنرها ممانعت کرد که با درایت بازنشستگان و گفتگو با افسران نیروی انتظامی این مشکل حل شد. البته نیروی انتظامی به بازنشستگان گفت که به داخل سالن وزارت کار بروند که بازنشستگان اعلام کردند که:« همانطوری که دیروز رییس سازمان برنامه و بودجه به میان تجمع کنندگان آمده است آقای وزیر هم به میان بازنشستگان آمده و حرف بزند» و از رفتن به داخل وزارت کار خودداری کردند. شعارها مثل دفعات قبل درباره معیشت و درمان و انتقاد از متناسب سازی ( نه همسان سازی ) بود. شعارها قبل از اینکه جمعیت تکرار کند برای بازنشستگان از سوی تریبون توضیح داده می شد و بعد جمعیت شعار می دادند. خانم روحزنده یکی از مستمری بگیران گفت که:« با حقوق ناچیز زیر یک میلیون چگونه می توان آنهم در گرانی روزافزون زندگی کرد و این همسان سازی نیست» ناصر اسالو در انتقاد از:« خصوصی سازی ها و اینکه دولت شرکت های ورشکسته را به تامین اجتماعی واگذار می کند تا بخشی از بدهی دولت را داده باشند تا تامین اجتماعی زمینگیر شود بطور نمونه هپکو که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که سازمان خصوصی سازی ببار آورده و انصاف نیست سازمان تامین اجتماعی بپردازد و دولت باید اشتباه خود را از جیب مدیرانش پرداخت کند نه جیب بازنشسته ها همچنین پرداخت بدهی دولت به سازمان در بودجه جاری، لزوم متناسب سازی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹، شفاف سازی تامین اجتماعی تا معلوم شود شما که بودجه کافی ندارید چرا به مدیران سازمان و شستا حقوق های میلیونی و پاداش های آنچنانی و وام های کلان بدون بازگشت می دهید. در واقع اساس سیاست های شما ظلم به اکثریت است. چرا از بودجه دولت بدهی سرمربی تیم ملی پرداخت نشده است و دست در جیب بازنشستگان و بیمه شده ها شده است و هنوز هم این پول به صندوق سازمان تامین اجتماعی برنگشته است بعد می گویند برای همسان سازی پول نداریم پول خودمان را به خودمان بدهید تا حقوق بازنشسته ها افزایش یابد» دیگر سخنرانان خواستار تأسیس بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی سازمان شدند. بازنشسته دیگر می گفت:« من از کار افتاده چگونه باید خرج یک خانواده 4 نفره را با 2 میلیون و 600 تامین کنم بعد با این حقوق سازمان تامین اجتماعی خدماتش را هم برایمان کاهش داده است(بطور مثال خروج سیصد قلم دارو از پوشش بیمه شده، منجمله آمپول قند )». سخنرانان از اجرا نشدن قانون ساختار که تا حدودی شفافیت را برای سازمان رقم می زند و از سال 84 با اینکه همه مسوولین آن را امضا کرده اند با دخالت مافیا اجرایی نشده است. همچنین از همبستگی فرهنگیان و بازنشستگان صندوق کشوری که برای اتحاد در این تجمع شرکت کرده بودند سپاسگزاری شد.

تعدادی از شعارها بشرح ذیل بود :

خواسته ی اصلی ما / حقوق طبق تورم - تنها کف خیابون / بدس میاد حقمون - خواسته ی ما این زمان/ معیشت است و درمان - خواسته ی ما همینه/ زندگی بهینه - گرانی، تورم / بلای جان مردم - خط فقر ده میلیون / حقوق ما دو میلیون - هزینه ها دلاریه / حقوق ما ریالیه - تا حق خود نگیریم / از پا نمی نشینیم - این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی - صندوق بازنشسته / چرا به گل نشسته - بدهی سازمان پرداخت باید گردد - بازنشسته بیدار است / از تبعیض بیزار است - فریاد، فریاد / از این همه بیداد - حقوق های نجومی/ فلاکت عمومی - کشتی بازنشسته/ دیگه به گل نشسته - حق و حقوق ما را / دولت بالا کشیده - مسئولین بی کفایت / استعفا استعفا - اختلاس ها قطع بشه /مشکل ملت حل میشه - تعدیل اقتصادی /بیکاری فلاکت - آموزش رایگان /,حق مسلم ماست - درمان رایگان /حق مسلم مااست - کار خصوصی سازان /چپاول است وغارت - اتحاد اتحاد /رمز پیروزی است

در ساعت ۱۱ و سی دقیقه قطعنامه توسط ناصراسالو قرائت شد که بند بند آن با ابراز احساسات حاضران تائید گردید. سپس توسط قریب به اتفاق حاضران امضاء و جهت رویت و پاسخگویی وزیر محترم کار تحویل دبیرخانه ی وزارتی در طبقه نهم گردید. بازنشستگان با سر دادن شعار «تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم» به ادامه مبارزه خود تا کوتاه کردن دست سوداگران سودپرست از منابع مالی صندوق تامین اجتماعی تاکید نمودند .تجمع در ساعت ۱۲ خاتمه یافت!

منبع:کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

+متن بیانیه پایانی تجمع ۷ بهمن ۱۳۹۹ که به شماره ی ۲۰۵۱۹۸ در دبیرخانه ی وزارتی وزارت کار ، رفاه و تأمین اجتماعی ، جهت اطلاع و پاسخگویی وزیر ثبت شده است

با توجه به افزایش سرسام آور همه ساله هزینه‌های زندگی و عدم افزایش حقوق بازنشستگان براساس افزایش هزینه‌های زندگی منطبق بر ماده 96، و وضعیت بد معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته، اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است علی الرغم بند الف ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، خودداری می نماید. این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمیگیرد و روسای کانون عالی کارگری و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده هایی که داده اند نتوانسته اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما بازنشستگان امروز در اینجا جمع شده ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

خواسته اصلی بازنشستگان :

-اصلإح متناسب‌سازی از ابتدای سال 1399 بر اساس افزایش نسبت همسانسازی بازنشستگان کشوری و لشکری از محل تتمه ۳۳ هزار میلیارد تومان و اضافه کردن بر پایه حقوق مستمری در جکم بازنشستگان

- دائمی نمودن قانون متناسب‌سازی در احکإم و فیش حقوقی بازنشستگان

۱- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ مکلف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان همتراز با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون تومان رسیده است از ابتدای سال 1399 می باشد.

2 -سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه ‌پرداز اجباری به طور مستقیم است وما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

3- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بر اساس افزایش هزینه زندگی و همانند بازنشستگان کشوری و لشکری می نماید می باشیم.

۴- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی و لغو ماده 69 آیین نامه استخدامی سازمان تامین هستیم.

۵- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین کارگری به میزان ۲ ماه مستمری به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

6- سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

۷- سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

۸- با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش مستمری مشاغل سخت و زیان آور بابت ۴ درصد پرداختی، انجام می‌شود اما اینکار صورت نگرفته و میبایست که بابت مشاغل سخت وزیان آور این افزایش صورت بگیرد.

9- ما خواهان‌ اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.
در پایان بر دو نکته میخواهیم تاکید کنیم :

یکم : هر گونه اظهار نظر غیرکارشناسانه و غیرقانونی از جانب برخی مسئولین و یا مجریان صداوسیما در مورد حقوق بازنشستگان را محکوم کرده و از آنها میخواهیم در بیان مطالب دقت نظر لازم را مبذول کنند.

دوم: در صورتی که به خواسته های فوق ترتیب اثر داده نشود حق تجمع و اعتراض مجدد برای بازنشستگان و مستمری بگیران محفوظ است.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی
هفتم بهمن ماه ۱۳۹۹

+قطعنامه تجمع ۷ بهمن گروه اتحاد بازنشستگان

گسترده تر شدن فقر و فلاکت در جامعه، بنیان های زندگی بازنشستگان را همچون سایر اقشار زحمتکش به سوی فروپاشی کشانده است. تبعیض و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی فاصله میان اکثریت زحمتکش جامعه با ثروتمندان و صاحبان قدرت را به شکل عریانی نشان می دهد. این تضادها و تفاوت ها موجب گردیده است که بازنشستگان نیز از این مناسبات رنج برده و نارضایتی خود را به شکل تجمع های مکرراعلام نموده و به بیان خواست های خود بپردازند.

ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی و پایین بودن سطح حقوق و مستمری و وجود تبعیض های گوناگون، نیروهای بازنشسته را به صف معترضان پی گیر جامعه کشانده است. برآیند این اعتراضات، از جمله تجمع های متعددی می باشد که بازنشستگان برای رساندن صدای خود در مقابل نهادهای رسمی مختلف برپا می دارند. تجمع های خیابانی نشان دهندۀ عملی اجتماعی است که بر پیگیری و تلاش ِ بالفعل آنها برای تغییر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. بازنشستگان برای نتیجه بخش بودن و تأثیری گذاری ِ بیشتر این تجمعات، باید تلاش کنند تشکل های فراگیر و مستقل خود را ایجاد نمایند و با تدوین خواست های خود بر پایۀ یک منشور مشترک، همبستگی و اشکال اعتراضات خود را نیز ارتقاء داده، به سمت ایجاد وحدت و تشکل فراگیر که اساسا ابزار مبارزه برای خواست های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی خود می باشند، پیش بروند:

▪بازنشستگان نباید پس از پایان دورۀ اشتغال خود دغدغۀ تأمین هزینه زندگی - هزینه مسکن و درمان، بهداشت، پوشاک، مسافرت و تحصیل فرزندان خود – داشته باشند.

▪مستمری و حقوق بازنشستگی باید هزینه زندگی خانواده شان را تأمین کند. تورم و گرانی روز افزون بازنشستگان را برای تهیه هزینه های زندگی در تنگنا قرار داده است. به همین منظور برای تامین هزینه های زندگی، بازنشستگان نباید از حقوق و مستمری کمتر از ۱۲ میلیون تومان در ماه برخوردار باشد.

▪داشتن بیمه همگانی و درمان رایگان جزء حقوق اولیه همۀ بازنشستگان است. ▪️اداره و نظارت بر صندوق های بازنشستگی که سرمایه گذاری و اندوخته خود بازنشستگان می باشد، از طریق منتخب اعضای صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی، توسط بازنشستگان ‌و نیروهای شاغل باید انجام شود.

▪بازنشستگان معترض نباید تحت هیچ گونه فشارهای امنیتی، پیگرد پلیسی و قضائی قرار بگیرند.

▪ اجرای همسان سازی واقعی ِحقوق ها خواسته بازنشستگان می باشد. پیش از هرنوع همسان سازی، حقوق ها باید تا سطح ۱۲ میلیون تومان برای همه بازنشستگان اعمال شود.

▪دولت ها بدون هیچ مشکلی قادر به اصلاح و افزایش حقوق ها هستند؛ همچنانکه برای پرداخت چندین برابری حقوق" مدیران و سرپرستان" هیچ محدودیتی ندارند و حتی برای افزایش چند برابری حقوق آنها الزام قانونی تصویب کرده اند. بازنشستگان باید بتوانند راه خروج از فقر و فلاکتی که بر زندگی شان سایه انداخته است را از طریق مبارزه هموار ساخته و سطح زندگی خود را متناسب با رفاه متوسط جامعه ارتقا دهند.

▪ شفاف سازی وضعیت صندوق های بازنشستگی باید صورت گیرد و اموال غارت شده که سرمایه های متعلق به بازنشستگان است باید به بازنشستگان باز گردانده شود.

▪بر اساس تبصره یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند، با ۲۰ سال سابقه بیمه می‌توانند بازنشسته شوند. کارفرما موظف است که در هنگام بازنشستگی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، سهم ۴ درصدی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

کارگران مشاغل سخت و زیان‌‍آور در دوران اشتغال خود شرایط سختی را تجربه می‌کنند و ماهیت کار آن‌ها به معنای واقعی سخت و زیان‌آور است.

▪آزادی تجمع، تشکل مستقل، آزادی بیان، اعتصاب فارغ از شرایط امنیتی حق همه بازنشستگان می باشد.

۷ بهمن ماه ۱۳۹۹

+7بهمن شکوه یک اراده!

بازنشستگان برای بدست آوردن خواسته هایشان مدتی میباشد که راه جدیدی یعنی حضور در کف خیابان را پیدا کرده اند. فریاد بازنشستگان در تجمعات در حقیقت فراخوانی میباشد برای آندسته از همکارانی که هنوز به ما نپیوسته اند. این فریادهای بلند باعث گردیده که تعداد بازنشستگان در هر تجمع نسبت به تجمع قبلی افزایش یافته و امید بدست آوردن خواسته ها بیشتر شود. اکنون که اخبار تجمع 7 بهمن از سراسر کشور میرسد به جرات میتوان گفت شکوه وعظمت این تجمع بر تن دشمنان بازنشستگان لرزه افکنده است. نه آنان که سالهاست حق و حقوق بازنشستگان را پایمال کرده اند و نه غلامان حلقه بگوش آنها، نمیتوانند در مقابل این سیل خروشان ایستادگی کنند. بازنشستگان میروند تا حق و حقوق خود را از حلقوم دشمنان خود بیرون بکشند.

بازنشستگان، ازکار افتادگان و مستمری بگیران،
برای گرفتن خواسته های خود متحد شویم.
اسماعیل گرامی
7 بهمن 99

*گزارشات رسانه ای شده:

+تجمع بازنشستگان کارگری این‌بار مقابل تامین اجتماعی/ مستمری‌ها را به خط فقر برسانید، درمان رایگان حق ماست
بازنشستگان کارگری با حضور مقابل سازمان تامین اجتماعی، خواستار برآورده شدن مطالبات خود شدند.

امروز (هفتم بهمن ماه) بازنشستگان کارگری بار دیگر مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

حاضران در تجمع امروز خواستار پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود شدند. این بازنشستگان می‌گویند بایستی مستمری دریافتی ما به خط فقر رسانده شود؛ در عین حال، همسان‌سازی حقوق باید به درستی اجرایی شود.
این بازنشستگان، خواسته‌های دیگر خود را ارائه خدمات رفاهی مکفی، ارائه درمان رایگان و باکیفیت و حق مشارکت در امور و تعیین سرنوشت می‌دانند و می‌گویند: چگونه با حقوق‌های زیر سه میلیون تومانی می‌توانیم زندگی کنیم؟

براساس اخبار رسیده، به جز تهران در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز، بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شده‌اند.

بازنشستگان برای تجمع امروز قطعنامه‌ای صادر کرده‌اند که در آن به خواسته‌ها و مطالبات خود پرداخته‌اند.

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران هر روز بیشتر از روز قبل رو به وخامت گذاشته اما دولت همچنان از پرداخت بدهی خود به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است سر باز می‌زند و این درحالی است که هیچ مسئولیتی هم در قبال سازمان تأمین اجتماعی برعهده نمی‌گیرد و نمایندگان مجلس نیز علیرغم تمامی وعده‌هایی که داده‌اند نتوانسته‌اند مطالبات ما را تا اجرایی شدن آنها پیگیری نمایند. ما امروز در اینجا جمع شده‌ایم که یکبار دیگر با صدای بلند مطالبات قانونی و مشروع خود به شرح زیر را بیان کرده و خواهان اجرای فوری آنها شویم:

1- براساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، درصد افزایش حقوق بازنشستگان باید یکسان بوده و هریک از این بازنشسته‌ها به تناسب پرداخت حق بیمه از افزایش حقوق برخوردار ‌شوند؛ سازمان تأمین اجتماعی تا قبل از پایان سال ۱۳۹۹ موظف به افزایش و ترمیم عقب ماندگی حقوق بازنشستگان تراز با نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی و خط فقر است که الان به ده میلیون رسیده است .

2- سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی مسئول تامین درمان کامل بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری به طور مستقیم است و ما خواهان اجرایی شدن این ماده قانونی هستیم.

3- ما خواهان اجرای بند (ب) ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه اقتصادی هستیم که سازمان تامین اجتماعی را موظف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران می‌کند.

4- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار سازمان تامین اجتماعی هستیم.

5- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هستیم.

6- سازمان تامین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی و دولتی از گروه‌های حمایتی نمی‌باشد. و باید هزینه‌های حمایتی از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلان بیمه‌پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد. لذا لازم است از این گونه اهمال‌کاری‌ها جلوگیری شود.

7- سازمان تامین اجتماعی موظف است به وضعیت از کار افتادگان و مستمری بگیرانی که در شرایط سخت مالی بسر می برند و توان اداره امور خود و انجام شغل دیگری را ندارند رسیدگی نموده و مشکل معیشتی و بیمه آنها را حل نماید.

8- با اینکه در آذر ماه وعده داده شده بود که افزایش بابت ۴ درصد سخت وزیان انجام می‌شود اما اینکار صورت نگرفته و میبایست که بابت مشاغل سخت وزیان آور درخصوص ۴ درصد سخت وزیان آور این افزایش صورت بگیرد.

9- ما خواهان‌ اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنگی هستیم.

+تجمع سراسری دوباره بازنشستگان تامین اجتماعی/ادامه شعارها علیه بی تفاوتی به تبغیض و مستمری ناچیز بیمه شدگان کارگری
در ادامه اعتراضات اخیر به وضعیت معیشتی در ایران، ده‌ها نفر از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در تهران و برخی شهرهای دیگر از جمله اصفهان و کرج دست به تجمع زدند.

روز سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل ساختمان وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی نسبت به سطح پایین مستمری‌ خود دست به اعتراض زدند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع شعارهایی از جمله «‌کشور ما رو گنجه، بازنشسته تو رنجه» و «‌اندوختمون کجا رفت، به جیب زالو‌ها رفت» سر دادند.

همچنین تصاویری از تجمع بازنشستگان مقابل اداره کل تامین اجتماعی اصفهان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. در ویدیوهای منتشرشده از این تجمع شعارهایی از جمله «وعده وعید کافیه،‌ سفره ما خالیه» شنیده می‌شود.

در کرج هم گروهی از بازنشسته‌ها مقابل ساختمان تامین اجتماعی تجمع کرده و شعار «فقط کف خیابون،‌ به دست میاد حقمون» سر دادند.

*بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل وزارت کار تجمع کردند


تعدادی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به آنچه حقوق کم، همسان سازی و یکسان سازی حقوق، بیمه تکمیلی و ... می خواندند ، پیش از ظهر امروز مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تجمع کنندگان پلاکاردهایی با عناوین " درمان رایگان و کارآمد، نه بیمه تکمیلی" ، " پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی خواسته ماست"، "تعدیل اقتصادی بیکاری " ، " اموال صندوق ها به بازنشستگان تعلق دارد، تعرض به منابع آنها ، ممنوع" ، " معیشت ، منزلت سلامت حق مسلم ماست" ، " حذف 2۲ درصد کسورات ماده ۸۹ " در دست داشتند.

همچنین،نماینده تجمع کنندگان گفت: تجمع امروز ما تنها به دلیل اعتراض به وضعیت حقوق پایین بازنشستگان و افزایش تورم است .
وی با اظهار نگرانی از وضعیت فاصله طبقاتی تصریح کرد: هم اکنون فرزندان ما با تحصیلات عالیه مجبور هستند برای تامین معاش به مشاغلی همچون کار در تاکسی های اینترنتی روی آورند.

یکی از تجمع کنندگان با بیان این که همسان سازی حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی به درستی انجام نشده است، گفت: با همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری بین 3 تا 5 میلیون به حقوق آنها اضافه شده ، این در حالیست که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تنها بین 300 هزار تا یک میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی اصلا مناسب نبوده و هیچ یک از خدمات مربوط به دندانپزشکی، رادیولوژی، دارو و ویزیت را تحت پوشش ندارد.

در عین حال نماینده نیروی انتظامی حاضر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن دعوت از تجمع کنندگان به حضور در سالن اجتماعات این وزارتخانه خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی به عنوان سربازان انقلاب در کنار شماست و در مقابل شما قرار ندارد.
گفتنی است در پایان این مراسم تجمع کنندگان بیانیه پایانی را امضا کردند .

akhbarkargari2468@gmail.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد