logo

در قفس

برای سپیده قلیان

يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۰

حسن حسام

hasan-hesam03.jpg
من پری کوچک غمگینی را می شناسم
که در اقیانوسی مسکن دارد
ودلش را در یک نی لبک چوبین
می نوازد ، آرام آرام ( فروغ فرخ زاد)


برای قِرقی
چه تفاوت دارد
بچه آهویی در چشم ا نداز باشد
یا پرنده ای در قفس؟
حریص ست او
سیری ، نمی شناسد!
مدام چشم می چرخا ند
بال می گشاید
و چنگ باز می کند

من ؛
پرنده ای را می شنا سم
بازیگوش وُ رقصان
باکاکلی رنگین
پرنده ای که
باکش نیست !
از شکارچی ، نمی ترسد .
در چشم اندازِ قِرقی ،
معلق زنان ،
جولان می دهد!

پرنده ای سودایی ،
که در میانه ی ِقَلب اش
آشیانه ای ساخته ست
برای جوجه ها ،
تا درخونش ، بجوشند
پَر، باز کنند
و پرواز کنند


جگر ِشیر دارد
پرنده ی ما !
میان تاریکی ،
در حصار قفس
معلق زنان ،
در آواز ِ سپیده بارا نش
چلچراغ می شود ،
تا خوف ِشب بشکند !

14/11/2020
پاریس


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد