logo

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

در گرامیداشت خاطره سالگرد خیزش مردمی آبان سال ۹۸

چهار شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰هم میهنان گرانقدر!

در آستانه برگزاری خیزش مردمی آبان ماه سال ۹۸ قرار داریم. خیزشی در گستره بیش از۱۰۰ شهر حضور صدها هزار تن از هموطنان رنج دیده ما در اعتراض به افزایش یکباره و ۳۰۰ درصدی بهای بنزین و به تبع آن بالا رفتن قیمت کالاها؛ در اعتراض آشکار به مقامات رژیم اسلامی، از ولی فقیه تا گماشتگانش در ریاست مجلس اسلامی،ریاست قوه قضائیه اسلامی و ریاست جمهور اسلامی.اینایی که به جای پذیرش مسئولیت در بروز این وضعیت، با انداختن مسئولیت بر دوش یکدیگر،راه سرکوب ددمنشانه اعتراضات را در پیش گرفته و جنبش به حق مردمان را به خاک وخون کشیدند.بدین ترتیب،بنابر اخبار خبرگزاری ها حدود ۱۵۰۰ تن جان باختند و بیش از ۷۰۰۰ تن بازداشت شدند.اگرچه مقامات رژیم،با وجود وعده های مکرر،اما هنوز شهامت ارائه ارقام رسمی درباره تعداد جانباختگان و تعداد دستگیرشدگان را نداشته اند!

دراین یک ساله اما جامعه ما از هر لحاظ گام هائی دیگر به یمن ندانم کاری های مقامات حکومت اسلامی به عقب رفته است.درپی باز گذاشتن ورودی های کشور به روی بیماری کرونا، ده ها هزار تن ازمردم جان باخته اند وتعداد بمراتب بیشتری بیمارشده اند.عوارض سنگین ناشی از سوء مدیریت کرونا کماکان بر دوش جامعه ما سنگینی می کند وحتی روبه افزایش دارد.گسترش و تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی، کاهش بازهم بیشتر قدرت خرید مردم و گسترش فقر و بیکاری را در پی داشته است.فساد تمامی ارکان نظام، از صدر تا ذیل را فرا گرفته، و به موازات آن ناهنجاری های مختلف، بزهکاری، زورگیری ،اعتیاد،فحشا و سست شدن بنیان خانواده و نظایر آن است که ابعاد نگران کننده تری پیدا کرده اند.اغراق نیست اگر گفته شود که تنها ارگان های سرکوب رژیم هستند که کماکان کارائی خویش راحفظ کرده اند و از ترس بروز خیزش های بعدی، مطابق شرایط جدید تجدید آرایش پیدا کرده اند.

آری! اوضاع در ایران ما از هر لحاظ اسفبار در مسیر انفجاری قرار دارد. کیست که نداند علت اصلی بروز این وضعیت رانه در عوامل خارجی و مسائلی نظیر تحریم ها بلکه در داخل کشور و در حاکمیت نظامی قرون وسطائی،دینی و مبتنی بر تبعیض باید جستجو کرد. نظامی که با استفاده ابزاری از دین مردم،غارت ثروت ها و منابع طبیعی و دسترنج و حاصل کار مردمان، بر باد دادن ثروت های مردمان در سیاست های ماجراجویانه و احمقانه در سطح منطقه، درسوریه و عراق ویمن و لبنان و حمایت از تروریسم و بنیادگرایی، باری تازه به بحران های منطقه اضافه کرده است.

اینک، در آستانه سالگرد خیزش آبان ماه ۹۸، بیاییم و یاد جانباختگان این خیزش ونیز خیزش مهر ماه ۹۶ را گرامی داریم؛ خاطره نوید افکاری ها و دیگر فرزندان این آب وخاک که به دلایل واهی و به ناحق اعدام شده اند را پاس داریم؛به دفاع از حقوق هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی پرداخته و به اشکال مختلف فریاد گر صدای آنان برای آزادی باشیم. در همراهی با ده ها تن از عزیزانی که زیر حکم اعدام بسر می برند و همه آزادیخواهان، خواستار لغو حکم اعدام گردیم .در همراهی با قربانیان تبعیض سیاسی و جنسی و فرهنگی و طرح مطالبات آنان و در بیان خواست های بویژه زنان و جوانان و بیکاران و حاشیه نشینان و همه اقشار و طبقات مردم بویژه فرودستان،از هیچ اقدامی فروگذار نکنیم. فراموش نکنیم که رژیم حاکم بر ایران رژیمی است ازهرلحاظ ورشکسته!این رژِیم به دلایل کاملا واضح فاقد حداقل مشروعیت، مقبولیت و کارایی بوده و می باشد و همچون همه رژیم مشابه، رفتنی است. به امید آن روزی که درپی گذار از نظام دینی حاکم، جمهور مردم ایران برقرار گردد و بدین ترتیب کشور ما نیز شاهد استقرار نظامی ملی و دموکراتیک، مدرن بر اساس تفکیک دین و دولت، پایبند به اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندان گردد.

انجمن جمهوری خواهان ایران-پاریس

سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۰ نوامبر۲۰۲۰


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد