logo

در محکومیت کشتار دانشجویان کابل

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸ نوامبر ۲۰۲۰

حمله طالبان به دانشگاه کابل که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد بار دیگر سئوالات متعددی را درباره قرارداد صلح آمریکا با مرتجعین آدمکش طالبان که مردم افغانستان از آن اطلاعی ندارند، مطرح کرد. آمریکا از بالای سر مردم و حتی دولت افغانستان با مرتجعین طالبان به توافق رسید که نه خود طالبان به منافع آمریکا حمله کنند و نه اجازه ندهند دیگران از خاک افغانستان منافع آمریکا را مورد حمله قرار دهند. آمریکا حتی طالبان را زیر فشار نگذاشت که بپذیرد در دوران مذاکرات با دولت افغانستان آتش بس برقرار شود. آمریکا با آدمکشان طالبان به توافق رسید که دولت افغانستان هزار نفر از زندانیان جانی طالبان را آزاد کند. طالبان آزادی زندانیانش را پیش شرط آغاز مذاکرات قرار داد و هیچ اما و اگری در این باره را از دولت افغانستان نپذیرفت زیرا مطابق مفاد صلح طالبان و آمریکا، دولت افغانستان گریزی از شرکت در این مذاکرات نداشت. طالبان حتی قبول نکرد که آنها پس از آزادی از زندان مجددا مرتکب جنایت علیه مردم بی دفاع افغانستان نظیر کشتار دانشجویان نشوند.

طالبان که قبل از توافق صلح با آمریکا فقط با اتکا به جبهه جنگ به بدنبال اهدافش بود حال جبهه مذاکره را نیز بدست آورده است. طالبان خواهان "امارت اسلامی افغانستان" است و برای آزادی عمل و بدست آوردن جواز جنایت علیه مردم و به ویژه زنان افغانستان تضمین داده که هیچ تهدیدی برای کشورهای دیگر نیست. توازن قوای موجود حاکی است که طالبان به اهداف ضد بشری خود یا در پشت میز مذاکره میرسد و یا در ادامه کشتار مردم افغانستان. سالهاست که دولت افغانستان ناتوانی خود را در حفظ امنیت مردم عادی ثابت کرده است. با ادامه اوضاع فعلی، مردم افغانستان چاره ای ندارند که برای دفاع از خود آماده و مجهز شوند و متکی به نیروی خود باشند. هیچ نیرویی قدرت مقابله با مردمی که برای دفاع از خود متحد و متشکل شده باشند را ندارد چه برسد به طالبان که یک گروه مترجع و آدمکش است و ادامه حیاتش به کمک های مالی حامیان خارجی اش وابسته است که پول جنگجویانش را می دهند.

زنده باد قدرت مردم افغانستان علیه ارتجاع در قدرت و خارج از قدرت

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
ششم نوامبر 2020
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد