logo

جمعيت کردهای مقيم فرانسه

جلال ملکشا، شاعر، هنرمند و انديشه ورز بود

دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰۲ نوامبر ۲۰۲۰با تاسف و اندوهی فراوان، استاد گرانمايه، جلال ملکشا شاعر بلند پايه کرد، درمنطقه سنندج در کردستان با زندگی وداع کرد و غم و تألم بزرگی را بر دل هنردوستان و اديبان و ميهن دوستان در کردستان به جا نهاد. اين خسران، جامعه کرد را با نقصان بزرگی مواجه ساخت.

استاد ملکشا فقط قصيده سرای بزرگی نبود، تنها نقاش و تصويرگر ماهری نبود بلکه انديشمندی دلسوز در عرصه سياسی و اجتماعی به شمار می رفت. غالب سروده های زیبای وی، نشان احساس او و درد رنج و محروميت خلق کرد را در بر دارد که به زبانی سليس و ادبياتی پرباربه رشته تحريردرمی آورد و با تيزانديشی و احساسی ظريف، از هم گسيختگی جامعه کرد و ناملايمات آن را با نفسهايش زندگی می کرد و فرياد تغيير را سر می داد، تاريخ ناکام را پيش چشمان همه قرار می داد تا فرزندان کردستان راههای کهنه و نامتناسب و ناهنجار را ادامه نداده و راه نوينی را برای آينده ای نو در پيش گيرند. در قصيده زيبا و والای "کاروان"، در گوش کنشگران کود نجوا می کند که " فکرشان آسمانی باريک نباشد، بايست که دوک های کهنه را دور ريخت از نوآوری و فکر نو، نااميد و خسته نشد و از آن گريزان نبود، هشيار که نه چراغ که گاه چشم گرگ در سر راه نورافشانی می کند، مشعل تفکرو چراغ انديشه برافروزيد، گامها را دگرگون سازيد و راه نوين بيابيد."

کاک جلال، عميق و دلسوزانه احساس درونی و همه آمال و آرزوهايش را در بطن شعرهای شيوای خود دارد و خوش فکری و پاکی انديشه خود را در هيبت انديشه ورزی بزرگ، به فرد و جامعه کرد اهدا می کند و میخواهد و می طلبد که " اين راهی را که در پيش داريد، چه کاروانها که در آن گام بی بازگشت نهاده اند، در پس اين فراز که در پای آن چو موريانه صف بسته ايد، پرتگاه سال پيش نهفته است"
شايستگی و مهارت کاک جلال، به هنر و ادب و روشنفکری در کردستان بسی خدمت نمود مجموعه ای زيبا و ماندگار را آراسته تاريخ کرد نمود بهمين دليل جايگاه و موقعيت برجسته ای را در صف شاعران و هنرمندان و روشنفکران کسب کرده است.

جمعيت کردهای مقيم فرانسه، از صميم قلب درگذشت اين شاعر و هنرمند کرد را به خانواده گرامی "ماموستا جلال ملکشا"، جامعه شعر و هنر و ادب کردی و تمامی خلق کرد به ويژه مردم قهرمان سنندج تسليت می گويد. کاک جلال همچون ستاره ای روشن و درخشان در آسمان هنر و شعر کرد و کنشگری بزرگ در راه غنا بخشيدن به تاريخ ادبی و هنری کرد به شمار آمده و جايگاه و پايگاه ويژه ای را در دل هر کرد ميهن دوست به خود اختصاص داده است

جمعيت کردهای مقيم فرانسه مايل بود چون هر زمان که چنين خسرانی را دچار می شديم، برنامه ويژه و گراميداشت درخور استاد ملکشا را سازمان دهد اما متاسفانه به علت شرايط بيماری کوويد – 19 ، متاسفانه در حال حاضر نمی تواند اين وظيفه را به انجام رساند.

جمعيت کردهای مقيم فرانسه

۱۱ آبانماه ۱۳۹۹
۱ نوامبر ۲۰۲۰نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد