logo

فصلنامه‌ی تئاتری «صحنه ی معاصر» منتشر شد

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۳ اکتبر ۲۰۲۰سخن ما

هدف ما از انتشار دوباره ی صحنه ی معاصر در این دوره، بنا به وضعیت اضطراری تئاتر موجود، انتشار یک نشریه ی تئاتری آلترناتیو است. ما عقیده داریم نشریات تئاتری موجود نه تنها پاسخگوی نیاز زمانه ای که در آن بسر می بریم نیستند، بلکه با انتشار ایده ها و اندیشه هایی کهنه و/ یا به ظاهر نو اما بدلی، بدون آگاهی از ماهیت، ظرفیت، هویت و وضعیت تئاتر سردرگم فعلی که به دلیل چهل و یک سال سیاست فشار و اختناق و سانسور به بن بست رسیده، آن را گمراه تر و سر در گم تر می کند. تئاتر ایران تا کنون نتوانسته از این نشریات تغذیه کند. هیچ رابطه ی متقابل زنده، فعال و خلاقی میان تئاتر موجود به عنوان عرصه ی عملی نمایش و نشریات تئاتری به عنوان عرصه ی نظری نمایش وجود ندارد. هیچ یک دیگری را تغذیه و تقویت نمی کنند. چنین می نماید که هر دو عرصه ی نمایش روز به روز فقیرتر و نحیف تر می شوند. هر دو عرصه به روزمرگی افتاده اند.

اگر نگاه خود را از عرصه ی تئاتر به عرصه های دیگر اجتماعی بگستریم، خواهیم دید که تقریباً همه ی امور اجتماعی ما در بخش های دیگر جامعه نیز، مانند تئاتر ما، از روال طبیعی کار خود بازمانده اند. مسئولان امور به نحو بی پایانی کوشش دارند ما را متقاعد سازند که برای بهبود وضعیت موجود شبانه-روز خود را گذاشته اند. در وعده یدی بی همتا و در فریب یدی بی همتاتر دارند. بزرگ ترین مردان تئاتر ما عمرشان در انتظار این وعده های پوچ به سر آمد و هنوز اینها به وعده و فریب ادامه می دهند. در تحولات شتاب آمیز زمانه ی ما، چهل و یک سال بسی بیش از زمان لازم برای اثبات این امر است که وظیفه ی این مسئولان نه گره گشایی یا راه گشایی در امور، که گره زدن و به بن بست انداختن امور است. آنها وظایفی جز گره گشایی از امور مردم دارند. با طناب این مسئولان نمی توان به چاه رفت. تجربه نشان داده که این طناب از نوعی دیگر است. در چنین شرایطی جز با استقلال، جز با اختیار کردن راه مستقل برای برون رفت از این بن بست چاره ای نیست. ما، در اینجا، با سری افراشته می گوییم، عطای تان را به لقایتان بخشیدیم!

صحنه ی معاصر کوشش خواهد کرد تا نمونه های درس آموز از تجربه ی دیگران را در عرصه ی تئاتر جهانی، هم در گذشته و هم در حال حاضر، برای بالا بردن آگاهی و دانش حرفه ای هنرمندان تئاتر ایران، منعکس کند. ما به خوبی واقف هستیم که در تحقق این هدف موانع، مشکلات و احتمالاً نارسایی هایی وجود دارد، اما همان طور که در این شماره به عنوان اولین گام می بینید، همه ی تلاش خود را به کار می گیریم تا صحنه ی معاصر در هر گام هر چه غنی تر به دست مخاطبان آن برسد.

http://bit.ly/SahneMoaserNo1

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد