logo

نه به اعدام!

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰

روز دهم اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام است. اعدام یک جنایت سازمان یافته دولتی است. وهمه ی انسان های آزادیخواه و سوسیالیست علیه این حکم غیر انسانی صدای خود را به گوش دیگر مردم می رسانند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از رژیم های جنایتکار تا کنون دهها هزار نفر را طی چهل و دو سال حاکمیت خود به روش های مختلف (تیر باران، دار زدن، سنگسار و ترور) به قتل رسانده است. رژیم اسلامی پس از چین بالاترین آمار اعدام را دارد و به نسبت جمعیت دارای رتبه اول آمار اعدام در جهان است و به این اعتبار باید شدیدا محکوم گردد.
جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ارعاب مردم ایران، و تحکیم و ادامه حیات ننگین خود استفاده می کند و ضروری است به طور مشخص بعنوان رژیم سمبل اعدام های گسترده محکوم گردد. در چند سال گذشته مبارزه فعالتری علیه مجازات اعدام در ایران جریان دارد و در مواردی حتی توانسته مانع انجام این نوع جنایت شود. این واقعیات نشان می دهد که با گسترده تر شدن مبارزه برای لغو مجازات اعدام می شود به این مجازات غیر انسانی پایان داد. اکنون تمام نیروی اپوزیسیون مخالف مجازات اعدام هستند و میرود تا این رژیم اسلامی بعنوان آخرین رژیم دارای مجازات ننگین اعدام در تاریخ ایران ثبت شود.
در بسیاری کشور ها به همت مبارزات طولانی مردم مجازات اعدام لغو شده و اکنون جا دارد تا این حکم ضد بشری را در تمام دنیا ملغا گردد. با لغو حکم اعدام سرمایه داری ناچار به عقب نشینی می شود و طبقه کارگر و مردم در جهان و بخصوص ایران امکان مبارزه گسترده تری خواهند داشت.
اتحاد سوسیالیستی کارگری به نوبه خود خواهان لغو حکم اعدام در تمام کشورهای دنیا است و فعالینش در هر مراسم و تجمع مناسب در این رابطه در دهم اکتبر شرکت خواهند کرد.

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری
نهم اکتبر 2020


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد