logo

پاسخ کمیته بین المللی المپیک به نامه استادان و ..

جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۰۲ اکتبر ۲۰۲۰

new/iner-olympic-k.jpg
لوزان، ۱ اکتبر۰ ۲۰۲

با تشکر از نامه مشترک شما مورخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ به توماس باخ، پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک.
اعدام اخیرِ کشتی گیر نوید افکاری در ایران بسیار غم انگیز و برای همه ما خبرِ تکان دهنده ای بود.
همانطور که احتمالا اطلاع دارید، کمیته بین المللی المپیک و کمیته جهانی کُشتی به محض مطلع شدن از موردِ محکومیت دست به کار شدند. ما از همان آغاز با سازمان های غیر دولتی و حقوق بشر در تماس بودیم. در یک مکالمه دسته جمعی متشکل از نمایندگان دولت های مختلف، سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل شرکت کردیم. کمیته بین المللی المپیک و کمیته جهانی کُشتی از طریق کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی ایران نیز، که بیشترین همکاری را برای تسهیلِ یک راه حل انجام دادند، مسئله را پی گیری کردند. پرزیدنت کمیته بین المللی المپیک شخصا، ضمن احترام به حق حاکمیت جمهوری اسلامی، به رهبر و رئیس جمهور ایران نامه نوشت و برای نوید درخواست بخشش نمود.
ما از ابراز نگرانی ها و مشارکت وسیع ورزشکاران و سازمان های ورزشی بین المللی، به ویژه کمیته جهانی کُشتی قدردانی می کنیم. با تاسف، همه تلاش های مشترک ما نا موفق ماند.
کمیته بین المللی المپیک، به عنوان یک سازمان سویل و غیر دولتی نه توان و نه امکان تغییر قوانین و یا نظام سیاسی یک کشور مستقل را دارد. این نقشِ مشروعِ دولت ها و سازمان های غیر دولتی مربوطه است. محروم کردن یک کمیته ملی المپیک از بازی های جهانی، ورزشکارانِ آن کشور را، به صِرفِ آنکه تحت یک نظام سیاسی و قضائی خاص زندگی می کنند، مورد تنبیه قرار می دهد. این امر به ویژه در مورد ایران که کمیته ملی المپیک همکاری های لازم را در این زمینه با کمیته جهانی المپیک انجام داد، غیر منصفانه تر خواهد بود.

ما از ابراز نگرانی های شما و تلاش های تان برای حفظ جانِ نوید افکاری، تشکر می کنیم

ارادتمند
کریستیان کلوُ
مدیر کل ارتباطات و روابط‌ عمومی کمیته بین المللی المپیک

توضیح: در پاسخ به کمیته بین المللی المپیک، ضمن تشکر از تلاش های آی او سی برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری به آن ها یاد آوری شد که امضاء کنندگان واقف اند که کمیته بین المللی المپیک امکان مداخله در امور قضائی کشور های عضو را ندارد، و نیز خواستار تحریم ایران که به معنی محروم ساختن ورزشکاران کشور است، نبوده اند. خواست امضاء کنندگان چنانچه در نامه تصریح شده، اعمال فشار بیشتر به رژیم جمهوری اسلامی برای توقف اعدام ها بوده است.


:متن انگلیسی و فرانسه پاسخ کمیته بین المللی المپیک
متن انگلیسی
متن فرانسهنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد