logo

شورای هماهنگی حزب آزادي و رفاه ايرانيان ( آرا )

براى طناب دارشان دنبال گردن مي گردن

دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰

سي صد گل سرخ ويك گل نسراني
مارا زسر بريده مي ترساني
گر ما ز سر بريده مي ترسيديم
در مجلس عاشقان نمي رقصيديم

"نويد افكاري" را در زير شكنجه هاي قرون وسطايي كشتند و شبانه به خاك سپردند! طبق گزارش يكي از اقوام نزديك او، آثار ضرب و شستم بر چهره اش نشان از شكنجه هاي غير انساني بود! درحالي كه شرايط كنوني، شرايط دهه اول انقلاب نيست كه اعدام ها از نگاه مردم پنهان بماند. اجازه ندادن به آخرين ملاقات نويد با خانواده اش را ، دليل ديگري بر شكنجه شدن ورزشكار تيم ملي مي دانيم. گرچه جمهوري اسلامي مي خواست با شبانه خاك كردن او از خشم مردم بكاهد، اما اين آتش خشم در زير خاكستر داغ است و احتمال شعله ور شدن آن وجود خواهد داشت.

رژيمي كه اول و آخر حرفش اعدام و شكنجه و وحشت مردم است ، هرگز نمي تواند پايدار بماند! چنين نظامي به مردم ايران كه خواستار پايان دادن به اعدام هستند، دوباره دهان كجي كرد و نظام انسان كش ِخود را يك قدم به سرنگوني نزديكتر كرد! اين رژيم با اعدام ها و ترور هاي گسترده اش ، دير يا زود رفتني است ! "دير و زود دارد. سوخت و ساز ندارد".

در اين ميان نقش اپوزيسيون بسيار مهم است. اپوزيسيون ايران مي تواند يك پيوند گسترده در ايران بوجود بياورد بشرطي كه تمامي اختلافات را تا سرنگوني رژيم كنار گذارد تا بتواند اعتماد از بين رفته را باز سازي كند. همبستگي نيروهاي اپوزيسيون در خارج و داخل مي تواند از پايمال شدن خون «نويد افكاري» جلوگيري كند و رژيم فاشيستي مذهبي را به زير بكشد!

از اعتصابات و اعتراضات سراسری ایران و جهان درتاریخ سه شنبه ۲۵شهریور١٣٩٩ / ١۵ سپتامبر پشتیبانی می کنیم وهمه با هم همراه میشویم.

مردم قهرمان ايران، تنها با مبارزه سازمان يافته ي سراسري است كه مي توان جواب به دهان كجي هاي رژيم داد. همبستگي و ادامه اعتراضات و حمايت از خانواده هاي تحت فشار توسط رژيم، تنها راه عبور و گذر از رژيم فاشيستي مذهبي است.

پيروز باد مبادرات سازمان يافته مردم ايران

شورای هماهنگی حزب آزادي و رفاه ايرانيان ( آرا )
١٤سپتامبر ٢٠٢٠ ( ميلادي) / ٢٤ شهريور ١٣٩٩ خورشيدي
Hezbara@gmail.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد