logo

شیطان را از بازی حذف نکنیم!

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۸ سپتامبر ۲۰۲۰

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
ماییم که اصل شادی و کان غمیم
سرمایه ی دادیم و نهاد ستمیم

پستیم و بلندیم و کمالیم و کمیم
آیینه زنگ خورده و جام جمیم

خیام

مالکیت هم سرچشمه خیر است، هم سرچشمه شر. مذهب هم سرچشمه خیر است، هم سرچشمه شر. علم هم سرچشمه خیر است، هم سرچشمه شر. صنعت هم سرچشمه خیر است، هم سرچشمه شر.

شیطان را از بازی حذف نکنیم! انسان هم سرچشمه خیر است، هم سرچشمه شر. باشد که ما بدون شیطان از امنیت بیش تری برخوردار باشیم. باشد که ما بدون گرگ در بیابان یا درجنگل نزدیک شهر از آرامش بیش تری برخوردار باشیم. اما بدون شیطان و گرگ جهان ما و جهان بیرون ما از جذابیت کم تری برخوردار اند.

شاید دوست داشتن حریف ترس باشد. شاید فرهنگ حریف شر باشد.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد