logo

مادر

چهار شنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲ سپتامبر ۲۰۲۰

شهلا آقاپور

new/shahla-aghapour-9.jpg
ساعت ۵ خبر آمد
امروز ابر تیره می بارد
باورم نمی شود
گریه امانم نمی دهد

سالهای تبعید و جدایی
غصه ی زندان بزرگ
دوری فرزندان
مادررا دربستر بیماری انداخت

وقتی در قفسه های خاطرات
عکس هارا ورق می زنم
می بینم
چهره مادر کنار مادربزرگ
چون پرنده ای نگران
که غباراندوه گرفته ی چشمانش
بر شاخه شکسته نشسته ست

این همه حادثه ها ی پر مرموز
و خبرهای سهمگین
شب وروزهای
تکراری سخت ایران
فریادها و فرداهای نا معلوم

طومار سرنوشت این زندکی
گیج و منگ
به عمق اندیشه ی
آمدن و رفتن ها ی
هیچ و پو.چ
می برد مرا

گاه در خیال تو
چشم به انتظار
گاه با تو به گفتگو
گوش و دل به هوای
زمزمه ی صدای تو

۳۰ سا ل ست
خانه اما ن را ندیده ام
تو چشم به راه ماندی
من و آسمان
به حالمان گریستیم

می گفتی
هنوز گلهای باغچه
گل می دهد
درخت سیب
سیب آفتاب می دهد

هستی من از هستی تو ست
هزاران چکامه ی عشق بودی

رفتی با سیب آفتاب
درآغوش خاک

خانه تنها ماند
چکامه ها عشق نا تمام

نقاشی هایم تصویری
از رویای توست
نقش زنی
به وسعت تمامی عاشقان
ساعت های مهر مادر
۵ بار
نوای بدرود نواخت

آفتاب روی درخت سیب تابید
صدای قلبم گفت
او زنده ست
در خندهای بلند من

در شعر و رویاهای من
در تا بلوهای اسطوره ی زنانه ی من
او زنده ست
درساعت های مهر مادر

۲ سپتامبر ۲۰۲۰
شهلا آقاپور
http://www.aghapour.de/
http://www.galerie-benakohell.de/

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد