logo

یداله بلدی - عمر مینائی

وصعیت دردناک پناهندگان ایرانی درترکیه

پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۳۰ ژوييه ۲۰۲۰کشور ترکیه بعلت همسایگی با ایران وهمچنین دروازه آسیا به اروپاست و برای برای ورود به ترکیه نیازی به روادید نیست در طی ۴۲ سال گذشته این کشور برای پناهجویان ایرانی بمثابه سکوی عزیمت به اروپا وامریکا بوده است، حتی چندماه قبل وبعداز انقلاب عده ای از اعضای ساواک وپیروان آئینهای بهائی وکلیمی راهی ترکیه شدند تا عازم اروپا ، امریکای شمال یا اسرائیل شوند.

موج اول مهاجرین وفراریان به ترکیه پس از ۳۰ خرداد وسرکوب آزادیها ، دستگیری فعالین سیاسی، تهاجم به کردستان وتحدید آزادیها وانحصار طلبی حاکمیت آغاز شد، در آغاز جنگ حکومتهای ایران وعراق نیزعده ای ازجوانان که درسن سربازی بودندو حاضر به کشته شدن در جنگ بی حاصل نبودند به جمع فراریان پیوستند البته بعصی از فراریان از مرز زمینی پاکستان ویا دریائی بنادر خلیج فارس از کشور خارج شدند اما راههای هوائی وزمینی ترکیه مقصد اکثریت متقاصیان خروج از کشوررا دربرمیگرفت ، اعضای سازمانهای سیاسی که امکان خروج قانونی از کشور را نداشتند ناچاراز کوههای پر مخاطره مرز ایران وترکیه و اغلب با راهنمایی قاچاق چیان از کشور خارج شدند، دراین سالها مرزهای ایران وترکیه شاهد صحنه های دردناک وفاجعه باری از سرنوشت غم انگیز هموطنان بوده که صدها نفر براثر سقوط از کوه ، یخ زدگی یا اصابت گلوله پاسداران کشته شدند که درمیان این قربانیان عده ای اززنان وکودکان نیز جان خودرا از دست دادند وبعضی نیز در حین عبور از مرز دستگیر وراهی شکنجه گاهها شدند.

فراز ونشیب موج مهاجرت یا فرار به ترکیه بستگی به شرایط سیاسی داخل کشور داشت در دهه ۷۰ عده ای از فعالین سیاسی که از دستگیری در امان مانده بودند یا از زندان آزاد شده بودند وهمچنین برخی از پیروان آئینهای بهائی ، کلیمی واهل حق"یارسان" وهمچنین عده ای از جوانان تحصیکرده که بیکاربودند درجستجوی کار راهی ترکیه شده تا به کشورهای مقصد عزیمت کنند.
دراواخر دهه ۸۰ پس از جنبش سبز عده ای از فعالین سیاسی ، روزنامه نگاران ودانشجویان که خطر دستگیری آنانرا تهدید میکرد وهمچنین بعضی ازخانواده ها بافروش تمام امکانات مالی خودجهت تضمین امنیت وآتیه فرزندانشان به جمع ایرانیان پناهجو در ترکیه پیوستند حضور مهاجرین دختران جوان درترکیه روز بروز افزونتر میشود.

ترکیه درسال ۱۹۵۱به عضویت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درآمد ودفاتر کمیساریا دراین کشور آغاز بکار کرد
اکنون حدود ۴ ملیون پناهجو در کشور ترکیه بسر میبرند که همه دربلا تکلیفی بسر میبرند، از میان پناهجویان بیشترین میزان به پناهجویان سوریه ای تعلق دارد.

حدود ۴۰ هزار پناهجوی ایرانی در دفاتر کمیساریای پناهندگان در ترکیه ثبت نام کرده اند اما چندین سال است که همچنان درلیست اعزام قرار دارند اما اعزام پناهجویان متوقف شده است. دولت ترکیه از پناهجویان بعنوان حربه ای سیاسی در برابراروپا استفاده میکند وهمواره اروپارا تهدید به باز کردن دروازه های خود بروی اروپا میکند

پناهجویان در ترکیه اجازه کار ندارند وکمک مالی هم از کمیساریا دریافت نمیکنند واز سال گذشته تاکنون بیمه های درمانی نیز قطع شده وفقط کودکان ونوجوانان زیر ۱۸ سال زیر پوشش بیمه های درمانی هستند پناهجویان برای تامین هزینه های زندگی اغلب به کارهای توانفرسا با دستمزد ناچیزمیپردازند وگاهی برای جبران کمبود دستمزد تا 12ساعتدرروز کار میکنند.

کودکان ونوجوان از امکان تحصیل در مدارس برخوردارند اما دانشاموزان مورد تبعیض قرار میگیرند وکردها ناچارند هویت قومی خودرا پنهان کنند .

پناهجویان ایرانی درشرایط بسیار دشوار ودردناکی در ترکیه بسر میبرند،وضعیت مالی نامناسب، وضعیت نامناسب مسکن بویژه تامین سوخت در زمستان ،نحوه برخورد تحقیر آمیز وتوهین آمیزکارمندان کمیساریا وپلیس ، عدم آشنائی با زبان ترکی وانتظار طولانی مدت برای اعزام زندگی درد ناکی را برای هموطنان رقم زده است، وضعیت کودکان وسالخوردگان بسیار اسفبار تر است، سازمانهای حقوق بشر هرچند اقداماتی درجهت بهبود شرایط پناهجویان انجام داده اند اما ناکافی ومحدود است. دراین سالها عده ای از هموطنان بعلت اقامت طولانی درترکیه ونداشتن امکانات مالی باتمام مشکلات ناچار به ایران بازگشته اند.

افزون بر مشکلات عدیده پناهجویان عده ای قاچاق چی انسان مبالغی بین 5 تا10 هزار دلار از پناهجویان با وعده اعزام به اروپا وامریکای شمالی دریافت میکنند اما اغلب شیاد وکلاهبردار هستد و پناهجو را از هستی ساقط میکنند، همچنین عده ای لات وشرور ایرانی که در ترکیه هستند برخی دختران تنها را که فاقد امکانات مالی هستند اغفال میکنند وبا وعده های کوناگون آنانرا دراختیار کلوبهای شبانه قرار میدهند.

دولت ترکیه همچنین مسئولیتی در قبال امنیت پناهجویان ندارد وگاهی در دستگیری پناهجویان سیاسی وتحویل آنان به جمهوری اسلامی نقش داشته است ،ستار کیانی یکی از فعالین سیاسی بود که توسط پلیس ترکیه به جمهوری اسلامی تحویل داده شدوجاودانه شد ودردستگیری عاملین ترور های سیاسی وربودن فعالین سیاسی در ترکیه نیز اقدامی انجام نمیدهد.

درخردادماه ۱۳۹۹ شورای هماهنگی با پناهجویا ن وپناهندگان ایرانی در ترکیه آغاز بکار کرد که در اساسنامه شورا به عدم رسیدگی کمیساریای پناهندگان وواگذاری تعیین تکلیف پناهجویان به اداره مهاجرت ترکیه انتقادشده است.

خواسه ها ومطالبات شورا عبارتند از
۱رسیدگی فوری به پررونده آن دسته ازپناهندگان که در مصاحبه سازمان ملل واداره مهاجرت ترکیه قبول شده ووارد مرحله کشوری شده اند.
۲ بررسی فوری پرونده هایی که مسکوت گذاشته شده وبی پاسخ مانده اند.
۳دخالت فوری کمیساریابرای جلوگیری از اخراج پناهجویان ایرای که خطرزندان وشکنجه آنانرا تهدید میکند.
۴ کمک به برخورداری از حق کار.
۵ بررسی وتحقیق دربار ه پناهجویانی که براثر عدم دسترسی به خدمات بهداشتی ومحرومیت از دزما ن در گذشته اند.
۶ واگذاری مجدد رسیدگی به پرونده پناهجویان ایرانی به کمیساریای عالی پناهندگان
وظیفه ما حمایت از خواسته های عادلانه شورای پناهندگان درترکیه است
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد