logo

فراخوان به آکسیون اعتراضی :
نه به اعدام

برن سویس : ۱۰ یولی ۲۰۲۰
فاده از ماسک بنا بدستور پلیس برای تظاهرکنندگان الزامی است.
اتحاد دموکراتیک نیروهای ایرانی - سوییس
کمیته همبستگی برای آزادی و برابری
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - سوییس

جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۳ ژوييه ۲۰۲۰

آبان ماه ۱۳۹۸مردم ایران بدنبال گران شدن بنزین دست به اعتراض زدند. بدنبال سرکوب گسترده وبی رحمانه این اعتراضات توسط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، ۱۵۰۰ نفر کشته و یبیش از۷۰۰۰ نفر دستگیر گردیدند. حکومت اسلامی ایران که در بحران های فزاینده گرفتار شده است، جهت مقابله با اعتراضات آتی مردم ایران، برای تعدادی از دستگیر شدگان از جمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در بیدادگاه های فرمایشی حکم اعدام صادر کرده است. در این شرایط تلاش برای لغو احکام اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی وظیفه مبرم اپوزیسیون آزادیخواه است. جمعی از فعالین سیاسی سوییس در روز جمعه ۱۰ یولی در شهر برن برای اعتراض به احکام اعدام صادر شده در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی برپا می کنند. ما از همه فعالین چپ، دموکرات و آزادیخواه دعوت می کنیم تا با حضور خود به این احکام ظالمانه اعدام اعتراض کرده، خواهان لغو آن و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی شویم.

تاریخ: ۱۰ یولی ۲۰۲۰
مکان: Heiligkeitkirche von Bern
آدرس: Spitalgasse 44, 3011 Bern
زمان: از ساعت ۱۴ ـ ۱۶
استفاده از ماسک بنا بدستور پلیس برای تظاهرکنندگان الزامی است.

اتحاد دموکراتیک نیروهای ایرانی - سوییس
کمیته همبستگی برای آزادی و برابری
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - سوییس

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد