logo

زن کشی در ایران را متوقف کنید

کمیته همبستگی برای حقوق بشردر ایران-نروژ

يکشنبه ۸ تير ۱۳۹۹ - ۲۸ ژوين ۲۰۲۰

طی دوماه اخیر رومینا اشرفی(14 ساله)؛ فاطمه برحی(19 ساله)؛ ریحانه عامری(22 ساله) به بهانه حفط آبرو و ناموس توسط پدران یا همسران خود به قتل رسیدند. میدانیم که قتل های موسوم به "ناموس" و "آبرو" به قتل این سه نفر محدود نیست. گاه این قتل ها به بهانه های "بدگمانی" ؛ وهمی و اتهام های خیالی مردان خانواده یا قبیله اتفاق می افتد وبه ظن رابطه با مردی دیگر بدون اثبات اتفاق می افتد؛ زیرا که طبق قوانین جمهوری اسلامی زنان ذاتا متهم اند و مردان مسئولیت نگهبانی از زنان را عهده دارند.
خلا قوانین حمایتی در قبال زنان و وجود قوانین زن ستیز در ایران گاه سبب میشود تا مردان متوهم و خشن اشد خشونتهای وحشیانه را علیه زنان خانواده اعمال کنند. ماده 630 قانون مجازات اسلامی و پاره ای دیگر از قوانین تبعیض آمیز خانه را برای زنان ناامن میکنند و در قبال نبود "خانه های امن زنان" برخلاف کشورهای پیشرفته دشواریهای مضاعفی بر زنان ایران تحمیل میکند..
همچنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستر خشونت علیه دختربچه ها و زنان را مهیا میکند. خشونت جنسیتی علیه زنان البته با همدستی نظام حقوقی و سیاسی و عرف مردسالار سازمان می یابد.
به همین منظور کمیته همبستگی برای حقوق بشردر ایران-نروژ از فعالان مدنی، فرهنگی و سیاسی میخواهد که با تلاش خود جمهوری اسلامی را ناگزیر به پذیرش مطالبات زیر کنند:
1. جنایت پدران، برادران، شوهران و شرکای جنسی خاطی با مجازات سخت تری روبه رو شود.
2. پیوستن بی قید و شرط ایران به کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان (مصوب سازمان ملل، 1979)
3. لغو تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان
4. حذف موارد تبعیض آمیز از کتاب های درسی و آموزشی

کمیته همبستگی برای حقوق بشردر ایران-نروژنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد