logo

کبوتران چاهی بالکن

شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰ ژوين ۲۰۲۰

شهلا آقاپور

new/shahla-aghapour-9.jpg
سه سال ست
تکرارکنان
آواز راز بقا
می خوانند
کبو تران چاهی
در با لکن اتاقم

حافظه ی تصویرشان
نشانه دارند
آشیانه دربالکن

دوباره و دوباره
کشف می شد
هسته هستی فیروزه ای
همچنان در قاب شادی
حس آبی آبی

از ساخت لانه تا تخم گزاری
هر لحظه شان درعکسها ی هنر
تابلوهای نمایشگاهم
می شد ند و ماندگار

جو جه ها بی قرار
سرخ منتظر ...

کبوتران به نوبت
می چکاندند
چکه های آب و دانه
درنو ک درازشان سبزگونه

زنده بودن را او ج میداد
حس گشودن وزش بالهای
جوجه های بالغ

همچنان پرواز زندگی
هدیه ای بود هرسال

اما امسال تابستان
روز غبارگرفته ی غم
جو جه ها ی نورس
روی زمین افتاده بودند
هنوز پروازی نیاموخته
مرده بودند

نم نم باران سکوت بود
کبو تر مادر و من
سوگواری مرگ و زایش را
آهواره ریختیم
میان دستهای پیر آفتاب

در این غروب بی پایان
فقط یکبار گل داد
کاکتوس همسایه
و
یکشب عمر کرد
پروانه ی حریر اطلسی
باغ دوست

انگار آمده بودند
که زود بروند

بالکن اتاقم را بستم
با کلید کمان گونه ای
از رنگ و سنگ

بالکن شد
خاطره ای همیشگی
از کبوتران چاهی

اما
سزای زیستن
سوا لی ماند
بی جواب ...

یونی 2020
شهلا آقاپور
http://www.aghapour.de/
http://www.galerie-benakohell.de/نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد