logo

به دکتر تئودورس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانینامه سرگشاده

برگردان به فارسی ناهید جعفرپور

پنجشنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۲ آپريل ۲۰۲۰

نامه سرگشاده ایرانیان دموکرات آلمان به دکتر تئودورس آدهانوم دبیرکل سازمان بهداشت جهانی در باره گسترش اپیدمی ویروس کرونا در ایران

Mainz, den 01.04.2020

حضور محترم جناب آقای دکتر تئودورس آدهانوم
ما تا کنون طی نامه های بیشماری شما را مخاطب قرار داده و تاکید نموده ایم که چه قدمهایی برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا در ایران ضروریست. مطمئنا شما تا کنون در این رابطه نامه ها و درخواست های دیگری هم دریافت نموده اید.
همانطور که احتمالاً می دانید یکی از نقاط شیوع و گسترش اپیدمی ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه از ایران سرچشمه گرفته است. پیامد این وضعیت بحرانی پیش روی شما قرار دارد. در تمامی این مدت، همه با این پرسش درگیرهستند كه چگونه میتوان مردمی را که در چهارچوب این منطقه خطرناک قرار گرفته اند به لحاظ کمک های بشردوستانه و مراقبت های اجتماعی و پزشکی و درمانی پشتیبانی نمود. آن کمک هائی که مستقیما از طریق جمهوری اسلامی به ایران می شود به هیچ وجه به نفع مردم ایران که تحت این شرایط در رنج فراوان بسر می برند نبوده و نیست. گواه این امر، اطلاعات و آمار نادرست از این اوضاع وهمچنین رویکردهای غلط و دخالت سیاستهای گسترده مقامات ایران در مراقبت های پزشکی و دخالت و نفوذ حاکمان ایران بنام دین در این مسئله می باشد.

حقایق بروشنی نشان می دهند که برای محدود کردن بیماری همه گیر ایران اقدامات فوری لازم است. اقدامات ضروری به این معنی است که با مواضع، سخنان و مطالبات صریح و روشن، برای تغییرملموس وضعیت کنونی به مردم ایران اخطار داده شود. بیمارستانهای ایران نیاز به پرسنل و کمک های مشخص و فوری دارند تا بتوانند با اقدامات پزشکی و مراقبتی به مردم کمک کنند.

ما معتقدیم که حمایت ها باید بطور مستقیم و تحت نظارت هیئتی از سازمان های بین المللی، کمک وتنظیم شوند ، زیرا رژیم ایران از ارائه هرگونه حمایتی که مردم واقعاً به آن نیاز دارند، امتناع می ورزد. آخرین مثال این ادعا، رد پزشکان بدون مرز ازفرانسه است.
ما همچنین خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی که در حال حاضر در زندانهای ایران با خطر ابتلا به ویروس کرونا و مرگ روبرو هستند، می باشیم!

ما بعنوان ایرانی، از وضعیت کنونی ایران بسیار نگران هستیم و گزارش هایی که اکنون از طرق مختلف دریافت می کنیم نشان می دهند که همه نگرانی ها، انتقادها و درخواست ها با عکس العمل سیاسی روبرو میشوند و مردم به این خاطر تحت اذیت و آزار سیاسی و دستگیری و شکنجه قرار می گیرند. شما به خوبی می دانید که رژیم ایران همه حمایتهای مادی را رد می کند و تنها برای پشتیبانی درخواست پول دارد. این مسئله هیچ گونه ارتباطی با کمکهای بشردوستانه ندارد!

تجربه نشان می دهد که کمک های بشردوستانه مستقیما در محل واقعا قابل لمس و مفید و شفاف است و بهترین حالت کمک به مردم است. از سوی دیگر مسئولیت رژیم ایران در برابر مردم ایران قابل اثبات نیست. مردم ایران از اقدامات و تصمیمات رژیم در این رابطه سردرگم می باشند زیرا برای رژیم ایران مسائل مهمتر از اقدامات بشردوستانه به این کشور وجود دارد.

به همین دلیل ، ما از جامعه جهانی می خواهیم که همبستگی و حمایت از مردم ایران و هرگونه پشتیبانی را با مطالبات روشن انجام دهند!

ما نباید اجازه دهیم کمک هایی که به ایران می رسند توسط سیستم فاصد در دست های بازار سیاه ایران بیافتند زیرا این مردم ایران هستند که به حمایت های فوری و مستقیم نیاز دارند!

با احترام فراوان از سوی فوروم ایرانیان دمکرات شهر ماینس/کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست شهر هانوفر/ ایرانیان دمکرات آلمان
بهروز اسدی
i.A. Behrouz Asadi Demokratische Forum der Iraner C/O Initiativausschuss für Migrationspolitik in RLP ‚ Albert-Schweitzer-Str 113-115 in 55128 Mainz
Forum der iranischen Demokrat*innen und Sozialist*innen in Hannover/Deutschland
نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد