logo

یاد وخاطره هرمز گرجی بیانی گرامی باد

ستارگان شبهای تیره

پنجشنبه ۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹

یدالله بلدیروز ۲۸ امرداد یکی از رنجبارترین روزهای تاریخ سیاسی میهن ماست دراین روز قدرتهای بزرگ بایاری قداره بندان مزدور، حکومت ملی زنده یاد دکتر مصدق را سرنگون کرده و خودکامگی را به جامعه تحمیل کردند ، در ۲۸ مرداد سال ۵۸ باردیگر پایه های دیکتاتوری پی ریزی شد زیرادراین روز بافرمان شخص خمینی تهاجم به کردستان آغاز شد که درواقع تهاجم به دستاوردهای انقلاب بود این تهاجم از کرمانشاه آغاز شد دراین روز افزون برتدارک تهاجم گسترده به کردستلن جهت سرکوب نیروهای سیاسی ومردم کردستان برای مردم کرمانشاه نیز خاطره ای درد ناک را رقم زد وآن اعدام معلم اندیشمند هرمز گرجی بیانی،مبارز پیگیر راه آزادی وعدالت و بنیانگذار کانون مستقل معلمان کرمانشاه بود که باتفاق ۹ نفر دیگر درزندان دیزل آباد کرمانشاه بجوخه اعدام سپرده شدند.

هرمز گرجی بیانی درسال ۱۳۲۴ دریکی از محلات قدیمی کرمانشاه متولد شد وپس از اخذ دیپلم در دانشگاه تبریز دررشته فیزیک بادامه تحصیل پرداخت، دردانشگاه تبریز بعلت آگاهی بمسائل سیاسی وخصوصیات بارزاخلاقی ومحبوبیت در میان دانشجویان بعنوان نماینده دانشجویان برگزیده شد وبهمین علت دستگیر وزندانی شد که پس از چندی آزاد شد .اما از تحصیل محروم وبه خدمت سربازی اعزام شد اما بعلت بیماری قلبی از سربازی معاف شد وبه دانشگاه باز گشتت، هرمز پس از دریافت لیسانس فیزیک دردبیرستانهای کرمانشاه بتدریس فیزیک پرداخت. درسال ۵۰ همزمان با جشنهای ۲۵۰۰ ساله دوباره دستگیر ودر زندان قزل قلعه زندانی شد. یکی از زندانیان آن زمان در خاطرات خود نوشته است که پس از تحمل شکنجه ها ی توانفرسا احساس کردم که دیگر تاب مقاومت ندارم وروحیه ام بشدت تضعیف شده است، در همان شب تکه کاغذی بدرون سلول من انداخته شد که قطعه ای از شعر آرش کمانگیر برآن نوشته بود "هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خویش میدانند" خواندن این شعر امید واعتماد بنفس را بمن بازگرداند که بعد متوجه شدم که این نوشته را هرمز گرجی بیانی بدرون سلول من انداخته بود.

هرمز درسال ۵۱ از زندان آزاد شد و پس از مدتی محرومیت دوباره بتدریس پرداخت. دزسال ۵۶ بهنگام آغاز حنبش ضد استبدادی، هرمز با تلاشی خستگی نا پذیر باتفاق دیگر معلمان کانون معلمان آزادیخواه کرمانشاه را بنیان نهاد که اولین کانون مستقل معلمان درایران بود و تاثیر زیادی درایجاد دیکر کانونهای مستقل در کرمانشاه داشت، هرمز با برحورداری از دانش سیاسی وقدرت بیان و برگزاری سخنرانیها وتجمعات و تظاهرات نقش تعیین کننده ای در اعتلای حنبش ضد استبدادی درکرمانشاه داشت واز اینرو به چهره ای شاخص ومحبوب تبدیل شد ، پس از انقلاب همچنان د رراه آزادی وعدالت فعالیت میکرد و تلاش میکرد کانون معلمان را همچنان فعال نگهدارد اما همواره با کارشکنی عناصر حزب الهی مواجه میشد تا اینکه تهاجم سازمان یافته ارتجاع حاکم به دستاوردهای انقلاب آعاز کردید واین انسان مبارز جزو اولین فربانیان ارتجاع و خودکامگی شد.

هرمز درروز ۲۸ مرداد ۵۸ دستگیر شد و همان شب باتفاق ۹ نفر دیگر بجوخه اعدام سپرده شد. خبر اعدام هرمز و ۹ نفر دیگر مردم کرمانشاه را در بهت وماتم فرو برد و مردم متوجه این واقعیت تلخ شدند که بهار ازادی چه زود هنگام باتمام رسید ودوران سرکوب آعاز خواهد شد که هنوز هم تداوم دارد، پس ازاجرای حکم اعدام اعلام کردند که هرمز در مبارزه مسلحانه کردستان شرکت داشته است در حالی که همانروز در منزلش دستگیرشده بود و در پاسخ بخانواده اش که گفته بودند او در مبارزه مسلحانه شرکت نداشته پاسخ داده بودند که گفته های او از گلوله موثر تر و نافذ تر بود پس از اعدام هرمز دهها معلم ودیگر آرادیخواهان نام هرمز را برفرزندان خود نهادند تا یاد و خاطره اش ماندگار باشد، یاد و خاطره مبارز آزاده هرمز گرجی بیانی در کنار دیگر معلمان دیارمان مانند یحیی رحیمی، داریوش نیک گو، بهمن عزتی، رئوف بلدی، آذرنوش مهدویان، علام گرگین پاوه و قربان حسینی جاودانه خواهد می ماند


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد