logo

حمایت از بیانیه زنان

جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸ اوت ۲۰۱۹هموطنان گرامی و مردم آزاده جهان:
چهارده تن از کنشگران جنبش زنان در داخل ایران ، با احساس مسئولیت و با شهامت بسیار، طی اطلاعیه ای مخالفت صریح خود را با سیاست اپارتاید جنسی و عدم وجود حقوق برابر زنان با مردان درحکومت جمهوری اسلامی اعلام داشته و شجاعانه خواستار گذار کامل از حکومت جمهوری اسلامی ، برقراری دمکراسی و تدوین قانون اساسی جدیدی بر مبنای حقوق برابر زن و مرد شده اند.
حکومت منحط جمهوری اسلامی در طول چهل سال سلطه خود بر جامعه ایران و تحمیل قوانین عقب مانده و غیر انسانی، زنان را از داشتن حق تصمیم گیری در اولیه ترین حقوق انسانی : حق شکل دادن به سرنوشت خود، حق تعیین نوع زندگی خود ، حق انتخاب کار و حق انتخاب نوع پوشش و لباس خود محروم نموده است.
حکومت اسلامی ایران حجاب اجباری را به زنان با این توجیه که میخواهد زنان از تجاوز مردان درامان باشند، تحمیل می کند اما خود فحشاء را در پوشش صیغه نه تنها ازاد میگذارد بلکه ان را تبلغ می نماید.
شکی نیست که حکومت اسلامی ایران بقا و حیثیت خود را در محدود کردن و تحت فشار گذاشتن زنان ومجبور کردن آنان به رعایت حجاب می داند ،غافل از این که جامعه ایران و بخصوص زنان ایران متنفر از چنین قواعد عصر حجری و خواهان گذار کامل از این حکومت دروغ و ریا و زندان و تازیانه و دار هستند و برعلیه این اپارتاید جنسی به پا خواسته اند.
در یک جامعه مدنی و دمکراتیک ، آزادی و برابری انسانها جزء حقوق پایه ای و ارزش های بنیادی آن است. زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و داشتن نیمی از قدرت در تما می پهنه های سیاسی و اجتماعی و قضایی و اجرایی حق مسلم ان ها ست.
ما جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران , حمایت خود را از مفاد بیانیه این 14 کنشگر زن شجاع اعلام می داریم و امیدواریم که سایر سازمان ها و گروه های مخالف حکومت جمهوری اسلامی در خارج از کشور و بخصوص مردم ایران در داخل، از این زنان شجاع و خواست های بر حق آنان که براستی خواسته اکثریت مردم ایران و لازمه شکوفایی جامعه ایران است، حمایت کنند.

جمعیت هواداران سوسیال دمکراسی برای ایران

WWW.AZADIVAEDALAT.COM
17 مرداد1389
8 اگوست 2019


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد