logo

جنبش دموکراسی خواهی و نقش شبکه های همبستگی برون مرزی

چهار شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۷ اوت ۲۰۱۹

new/shahb-logo.jpg
مقدمه:

شبکه های همبستگی در متشکل کردن نیروهای پراکنده جنبش دموکراسی خواهی اهمیت به سزایی در خارج از کشور دارند.

این شبکه ها می توانند مکمل تلاشهایی باشند که برای ایجاد کانون(های) بزرگ و فراگیر ملی هما هنگی به منظور کمک به ادامه جنبش "نه به جمهوری اسلامی" در درون کشور در جریان است. از خرد است که کلان بر میخیزد، بنا براین کسی نباید منتظر ایجاد آن کانون (های) مرکزی باقی بماند. شبکه های همبستگی در مقابل موجودیت و فعالیت بخشهای موجود اپوزیسیونی معتقد به گذر از جمهوری اسلامی هم، قرار ندارند ، بلکه آنها برای انجام و ظایف حمایتی خود از جنبش های موجود در داخل کشور، منتظر کسی نمیمانند و در عین حال، در جهت تسهیل نزدیکی بخشهای مختلف جنبش دموکراسی خواهی به یکدیگر و در حمایت از همدلی و همکاری میان آنها فعالیت میکنند. این شبکه ها در واقع برای پر کردن فضای خالی بین این کانونها و اتصال انها به یکدیگر و برپایی یک تشکل جبهه ای فراگیر ملی نقش موثری ایفا کنند.

الف: در شرایط رشد و اعتلای جنبش دموکراسی خواهی در درون کشور این شبکه ها میتوانند:

۱- مدل والگویی برای متشکل کردن محافل کوچک در خارج از کشور باشند:
۲- از جنبشهای داخل کشور، در هر شکل وفرم ممکن، متناسب با امکانات در دسترس اعضای شبکه خود حمایت کنند.
۳- به طرق مختلف از فعالیتهای که هدفشان ایجاد یک کانون هماهنگی حتی الامکان واحد در خارج از کشور برای تقویت و تداوم جنبشهای داخل کشوری است، پشتیبانی کنند.

ب-ترکیب و اهداف کلیدی شبکه ها:

این شبکه ها متشکل از افرادی با گرایشات متنوع سیاسی هستند که آشنایی های قبلی مستقیم و غیر مستقیم با هم داشته و از خواست "نه به جمهوری اسلامی" و جایگزینی آن بایک دولت پارلمانی سکولار و دموکرات در ایران پشتیبانی میکنند و تعیین شکل آتی حکومت را بر عهده یک مجلس موسسانی میدانند که باید از طریق انتخابات کاملا آزاد و منصفانه مطابق استانداردهای سازمان ملل تشکیل شود و اصول منشور حقوق بشر و ضمایم تکمیلی آن در تنظیم قانون اساسی نوین کشور اساس قرار گیرند.

پ-ساختار و روابط درونی شبکه ها:

۱-این شبکه ها از چند نفر تا حد اکثر ۲۰ نفر تشکیل میگردد. این ارقام قطعی نیست. شبکه نباید خیلی کوچک باشد که نتوانند هیچ کار موثری بکند و یا خیلی بزرگ باشد که از قدرت تصمیم گیری و تحرک به موقع در ماند.

۲- این شبکه ها دارای ساختار افقی بوده و ھمۀ اعضای آن در تصمیم سازی رای برابر دارند. یک مسئول و یا کمیته هماهنگی کوچک دوره ای در راس هر شبکه ای برای ارایه پیشنهاد به اعضاء و اجرای تصمیمات آنان ایجاد میشود.

۳-ارتباطات و جلسات و تبادل نظر افراد شبکه با یکدیگر معمولا و اغلب در دنیای مجازی شکل میگیرد. تجربه نشان میدهد که این روش به لحاظ صرف جویی در وقت و زمان و فراهم کردن امکان تحرک بالا برای شبکه، بسیار موثر تر از دیدارهای حضوری است.

۴- برای تنظیم روابط و مناسبات افراد شبکه داشتن یک آیین نامه مکتوب حداقلی ضرورت دارد.

ث-روابط بیرونی شبکه ها:

۱-شبکه های میتوانند از طریق رابطه خطی با شبکه های موازی خود متصل شده و به همکاریهای معینی دست بزنند.

۲-شبکه ها میتوانند به موازات فعالیت خود به کانونهای فرا جناحی هماهنگی در حال تشکل وصل شده و به موقع خود در آنها حل شوند. ولی این امر یک انتخاب است و نباید اجباری در آن وجود داشته باشد.

۳-شبکه ها میتواند با داخل کشور با افراد ی که آشنایی شخصی دارند و در جنبشهای داخل کشور فعالند رابطه برقرار کنند.

ج-وظایف شبکه ها:

۱-اطلاع رسانی در مورد جنبشهای درون کشور و کوشش برای رساندن صدای آنان و مطالبات شان به رسانه ها و عموم ایرانیان
۲-توزیع و باز نشر اطلاعیه ها و بیانیه های جنبشهای درون کشوری.
۳-سازمان دادن حمایتهای ممکن مثل تظاهرات در همکاری وهم آهنگی با دیگران و تماس با محافل حقوق بشری برای جلب حمایت آنان نسبت به جنبشهای داخلی.

۴-تشویق و ترغیب تشکل های سیاسی همسو در خارج از کشور به نزدیکی و همکاری در اشکال فرا جناحی، برای تقویت جنبش دموکراسی خواهی.

این شبکه ها باید مراقب سودمندی موجودیت و سلامت فعالیت خود بوده، خود را از رقابت های منفی سیاسی ما بین کانونها و سازمانهای بزرگتر اپوزیسیونی مستقر در خارج از کشور دور نگهدارند و به نفع یکی و بر علیه دیگری وارد فعالیت نشوند.

چ-ابزار تبلیغی شبکه ها:

این شبکه ها برای نظم بخشیدن به محافل دوستانه و آشنای عملا موجود و اتصال موثر تر و هدفمند آنها به یکدیگر ایجاد میشوند. ابزار تبلیغی این شبکه ها پلاتفرمهایی چون صفحات تلگرامی و فیس بوکی و سایتهای مجازی دیگر ی خواهد بود، که به راحتی برای اغلب شبکه های داوطلب قابل دسترسی و استفاده میباشند.

ح-"شهاب" چیست؟ نام اختصاری "شبکه همبستگی ایرانیان برونمرزی" است که در ۲۶ جون ۲۰۱۹ اعلام موجودیت نمود. شما میتوانید به شبکه فیسبوکی "شهاب" سری بزنید و با قسمتی از فعالیتهای آن آشنا شوید سند مختصر مربوط به برنامه و وظایف "شهاب" را صرفا به عنوان یک مدل و راهنما برای کمک به شکل گیری شبکه های مشابه در زیر آورده ایم. اگر به فکر ایجاد یک شبکه همبستگی با و وظایفی مشابه "شهاب" هستید، میتوانید با استفاده از ایمیل آن برای کمکهای تجربی، خصوصا در مورد آیین نامه ای ساده، غیر بوروکراتیک و مفید برای تنظیم مناسبات درونی شبکه خود تماس بگیرید.

برنامه و وظایف "شبکه همبستگی ایرانیان برون مرزی(شهاب)"

ما کیستیم:

ما عده‌ای از ایرانیان خارج از کشور هستیم که دل در گرو آزادی میهن از سیطره حکومت دینی داریم. حکومتی که جز ویرانی، سرکوب و کشتار، ترور و صدور آن، دشمنی با جهان آزاد و ماجراجویی در منطقه، دستاوردی برای ایران و مردم نداشته است.

ما چه میخواهیم:

۱. ما خواهان گذار مسالمت‌آمیز از رژیم جمهوری اسلامی به نظام کشورداری سکولار بر پایۀ دموکراسی پارلمانی هستیم.
۲. ما خواهان تدوین قانون اساسی آیندۀ کشور در مجلس موسسانی برآمده از انتخاباتی آزاد با نظارت مجامع بین المللی و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و منضمات آن هستیم.

ما چه می‌کنیم.

۱. گسترش نظرات مدافع همبستگی و هماهنگی نیروهای که هدفشان گذار از ج.ا. و برقراری حکومتی سکولار و دموکرات در ایران است.
۲. تلاش در ایجاد فضایی سالم برای همکاری شبکه‌های درون و برونمرزی.

۳.- حمایت همه جانبه از شخصیت‌ها، نهادهای مدنی، محافل و گروه‌های سیاسی داخل کشور که همسو با اهداف ما کار و فعالیت می‌کنند. از جمله ترویج نظرات، تبلیغ بیانیه ها و پخش اخبار فعالیتهای آنان.

۴. پشتیبانی از گروهها و احزاب سیاسی خارج از کشور که در جهت خواسته‌های یادشده فعالیت می‌کنند و همکاری و هماهنگی با آنها.
۵. حمایت از کار و تلاش شخصیت‌ها، محافل و احزاب باورمند به کشورداری سکولار و دموکرات، که در پی ایجاد یک کانون رهبری واحد در خارج برای شرکت مؤثر در مبارزات داخل کشور میکوشند. تشکیل یک جبهۀ فراگیر در روند تدارک گذار از جمهوری اسلامی از فعالین خارج و مبارزین داخل کشور بی هیچ تردیدی مورد استقبال و پشتیبانی ما خواهد بود.

*

۲۰۱۹-۰۶-۲۶ ، پنجم تیر ماه ۱۳۹۸

بیانیه اعلام موجودیت "شبکه همبستگی ایرانیان برونمرزی" (شهاب)
ایران ما را فرا میخواند، به ندای مام میهن پاسخ دهیم.

در شرایط بسیار حساس و خطیری که میهن ما در ان قرار دارد ۱۴ هموطن میهن دوست از درون کشور همه ما را به همدلی و همکاری در ورای گرایشات سیاسی موجو دبه اتحاد پیرامون خواسته های برحقی که ترجمان مشترک آرزوهای بزرگ مردم ایران است فرا می خوانند. اکنون ضروری ترین عملی ترین و موثر ترین حمایت ممکن از این خواستها، پاسخ به ندای آنان با ایجاد بی درنگ شبکه های "همبستگی" متشکل از گرایشات متنوع سیاسی در داخل و خارج کشور است. با تشکیل این شبکه ها، بر پرتو مشعلی که با دل و جان این ۱۴ انسان نیک اندیش و میهن دوست روشن شده ا ست بیفزاییم.
ما جمعی از فعالان سیاسی از نحله های مختلف هستیم که تلاش برای نجات میهن را از این شرایط خطرناک و بحران مقدم بر گرایشات و با ورهای سیاسی و مسلکی خود یافته و بر آن شدیم تا با تشکیل " شبکه همبستگی ایرانیان برونمرزی " (شهاب) همیاری و همراهی خود را با همه شخصیتها، محافل و احزاب میهن دوست کشوراعلام کنیم.

ما وظیفه میهن دوستانه خود میدانیم که از همه تلاش هایی که در داخل و خارج کشور بمنظور دستیابی به اهداف زیر در جریان است، حمایت کنیم.

گذر مسالمت آمیز از رژیم جمهوری با هدف بر قراری نظام کشور داری بر مبنای دموکراسی پارلمانی سکولار.

تعیین نظام جایگزین در مجلس موسسانی مبتنی بر انتخابات آزاد با نظارت مجامع معتبر بین المللی.

تدوین قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و منضمات آن.

شبکه ایرانیان برونمرزی (شهاب) از همه ایران دوستانی که شعله عشق میهن در دلشان زنده است، و ویرانی این مرز و بوم و تباهی مردمانشان جانشان را می کاهد، صمیمانه و همدلانه می خواهد که با شیوه های ممکن و عملی در دسترس خود، از جمله تشکیل شبکه های "همبستگی" و همراهی کوچک وبزرگ به کارزار ملی برای پایان دادن به حیات این حکومت ویرانگر و ضد ایرانی به پیوندند.

ایران ما را فرا می خواند، در این روز های بحرانی و سر نوشت ساز، به هم بپیوندیم و به ندای وطن پاسخی در خور دهیم.

"شبکه همبستگی ایرانیان برونمرزی" (شهاب)

**لینک فیس بوکی شهاب:
https://www.facebook.com/

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد