logo

ضرورت حمایت پیگیر از بیانیه 14 فعال سیاسی

دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - ۲۲ ژوييه ۲۰۱۹

یدالله بلدی

yadollah-baladi02.jpg
از دهه 70 تاکنون نامه ها، طومارها وبیانیه های زیادی با مضامین انتقاد از عملکرد نطام یادرخواست تغییراتی درقانون اساسی ویا گذار از جمهوری اسلامی باامضاهای فردی، گروهی، صنفی ویا ائتلافهایی از ازجریانهای سیاسی در داخل وخارج کشور انتشار یافته است. یکی از مطرح ترین و فراگیر ترین این بیانیه ها ، کمپین یک ملیون امضا ازسوی 54 زن آزاده وبرابری طلب میهنمان بودکه درسال 85 انتشار یافتت این بیانیه خواهان تغییرات اساسی درقوانین زن ستیزانه جمهوری اسلامی بود که به کمپین یک ملیون امضا مشهور شدوفعالین گروه کوشش کردند تابا جمع آوری یک ملیون امضا بتواند تغییراتی درقوانین زن ستیزانه ایجاد کنند ، و باتلاشی پیگیر درمیان زنان وگروههای اجتماعی وابسته به زنان به تشریح خواسته های خود پرداخته تا بتوانند حدنصاب امضاها را به یک ملیون برسانند وحتی درخارج از کشور نیز پیرامون این خواسته ها درچندین کشور اروپائی سخنرانیهایی برگزار کردند، این کمپین با مخالفت وممانعت رژیم مواجه شد واز گسترش فعالیت انان جلوگیری کردوفعالین آن مورد توهین وتوبیح ودستگیری قرارکرفتند اما کمپین توانست با پشتکار وجدیت موفق شود با جمع آوری صدها هزار امضا حضور نیروی مبارز زنان را با تمام سرکوب وحفقان درصحنه سیاسی کشور باثبات برساند.

یکی دیگر از بیانیه هائی که سال گذشته بازتاب گسترده ای در افکارعمومی داشت ، بیانیه 15 نفر از فعالین سیاسی داخل وخارج از کشور بود، مضمون این بیانیه فراخوان برای برگذاری رفراندوم وگذار از جمهوری اسلامی وبرپائی حاکمیتی برپایه های دموکراسی پارلمانی وسکولاربود این بیانیه باحمایتها ومخالفتهائی روبروشد اما بازتاب گسترده ای دررسانه ها ودنیای مجازی یافت وماهها مورد بحث وتحلیل فعالین سیاسی قرار گرفت، هرچند موضوع رفراندوم هنوز یکی مباحث مطروحه دربین فعالین سیاسی است اما این بیانیه هم بدلائل گوناگون نتوانست فراگیر شود.

بیانیه ای که ماه گذشته توسط 14 نفر از فعالین سیاسی درایران منتشر شده دارای ویژگیهای برجسته ومتفاوتیست ، این بیانیه را فعالینی از اقشار کوناگون جامعه امضا کرده اند ، از مادران جانباختگان تامحروح واسیر جنکی ومعلم واستاد دانشگاه را شامل میشود، برجسته ترین فراز این بیانیه درخواست استعفای راس هرم قدرت یعنی ولی فقیه است این بیانیه از خط قرمز نطام عبور کرده وراس حاکمیت را نشانه گرفته وخواهان گذار ازکلیت آن میباشد این بیانیه شجاعانه بازتاب گسترده ای یافته است زیرا درواقع خواسته ملیونها ایرانی به ستوه آمده از ظلم وستم ملایان است وغیر از جریانهائی که آنرا دام ویا توطئه رژیم تلقی میکنند با استقبال اکثریت جریانهای سیاسی مواجه شده، این خواستها در برهه ای از زمان مطرح میشود که مردم از نطر اقتصادی شدیدا در تنگنا هستند، عوامل رژیم سرکوب را تشدید کرده اند ، فضای زندانها دربخشهای سیاسی وعادی کاملا غیر انسانیست ، آسیبهای اجتماعی همچنان افزایش مییابد ، بیکاری بیداد میکند وازسوی دیگر بیم امکان جنگ ویرانگر دیگری میهن را تهدید میکند وخود رژیم نیز توان اقتصادی اش کاهش یافته است در چنین شرایطی خواستهای این بیانیه میتواند به یک جنبش ملی وفراگیر فرا روید وآغاز گر یک حرکت سراسری شود، بدیهیست در فراگیر شدن خواستهای این بیانیه وایجاد یک حرکت ملی نهادهای مدنی وصنفی وسندیکاهای داخل کشور ورسانه ها وارتباطات دنیای مجازی وجریانهای سیاسی خارج از کشور نقش ومسئولیت تعیین کنند ه ای برعهده دارند.

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد