logo

شورای همآهنگی حزب آزادي و رفاه ايرانیان ( آرا)

از تلاشگران مدني- سياسي داخل ايران حمايت می کنیم

جمعه ۲۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۹ ژوييه ۲۰۱۹

حزب آزادی و رفاه ایرانیان "آرا" ، ضمن حمایت از خواست این چهارده تن تلاشگر مدنی-سیاسی، اعلام می دارد که، از تمامي تلاش ها و برنامه های آزادیخواهانه مردم ایران كه منجر به بركناري كل نظام ولایت فقاهتی و استقرار دموکراسی و مردمسالاری باشد، حمايت مي كند. ما، تمامی سازمان های سیاسی خواهان گذر از این نظام را فرا می خوانیم که حول حد اقل اشتراکات برای بیشترین همگرایی در برکناری این رژیم و استقرار دموکراسی هم پیمان شویم.
چهارده تن از تلاشگران مدنی-سیاسی ِداخل ایران در يك اقدام شجاعانه با انتشار دو بیانیه ی پی درپی در تاریخ ١۲و۲٩ژوئیه خواستار استعفای علی خامنه‌ای ولی فقيه، و گذار از کلیت این نظام فاسد، ویرانگر و ضد مردمی شده اند.
اين چهارده تن بدرستی از "مردمان دنیا ودولت ها و سازمان های مدنی حقوق بشریِ" ،خواسته اند که سرانِ جمهوری اسلامی، بویژه سیدعلی خامنه ای و سرداران سپاه و دولتمردان و نمایندگان مجلسِ وابسته به خامنه ای را هرگز نمایندگان مردم ایران ندانند، و بکلی روابط خود را با سرانِ این نظام سرطانی قطع کنند و مردم ایران را در گذر از جمهوری اسلامی حمایت و همراهی کنند.

آنان با صدای بلند فریاد بر آورده اند که مردم ایران هرگز خواستار کشتار و ویرانگری در سوریه و عراق و یمن و افغانستان نبوده و نیستند. "ویرانگری در این کشورها، در امتداد شیعه گستری شخص سیدعلی خامنه ای و رویای ابلهانه ی «هلال شیعی» ملایان و سرداران سپاه است و هیچ به ما مردم ایران مربوط نیست. ما خود اسیر این هیولای «ایرانخوار» یم ".
هم میهنان، رژیم تا کنون آقایان محمد نوری زاد و محمد مهدوی فر، دو تن از این تلاشگران را دستگیر و روانه زندان کرده است. جوانان مبارز، زنان آزاده و آزاد مردان، ايران اکنون در شرايط بسيار حساسي به سرمي برد. و در اين برهه از زمان، كشورمان ايران ، همانطور كه تلاشگران داخلي هم بیان کرده اند؛ نيازمند حمایت تمامي ايرانيان آزادی خواه در داخل و خارج كشور است. به درخت همبستگي بيانديشيم تا به آرمان هاي آزادی ودموکراسی رسيده، و ايران را در مسير صلح و سازندگی هدايت ، و مردمان ایران را برخوردار از یک زندگی انسانی کنیم. اختاپوس جمهوري فاشيستي مذهبي درد مشترك است، پس عبور از آن را با هم و در کنار هم فرياد زنيم.
حزب آزادی و رفاه ایرانیان "آرا" ، ضمن حمایت از خواست این چهارده تن تلاشگر مدنی-سیاسی، اعلام می دارد که، از تمامي تلاش ها و برنامه های آزادیخواهانه مردم ایران كه منجر به بركناري كل نظام ولایت فقاهتی و استقرار دموکراسی و مردمسالاری باشد، حمايت مي كند. ما، تمامی سازمان های سیاسی خواهان گذر از این نظام را فرا می خوانیم که حول حد اقل اشتراکات برای بیشترین همگرایی در برکناری این رژیم و استقرار دموکراسی هم پیمان شویم.

پاینده وپيروز باد مبارزات مردم ايران

شورای همآهنگی حزب آزادي و رفاه ايرانیان ( آرا)

نوزده ژوئیه ۲٠١٩میلادی برابر با بیست وهشتم تير ١٣٩٨
hezbara@gmail.com


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد