logo

شعارها ی روز و شب شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۸

امیرجواهری لنگرودی

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳ ژانويه ۲۰۲۰

تجمعات روز و شب شنبه در تهران - اصفهان - رشت - همدان و شعارهای اجتماع کننده گان معترض

شعارها تاحدزیادی شکل های مختلف اعتراضات واعتصابات رابرما می نمایانند ونشانگرموضع خیابانی وبیان وضعیت تعرضی یا دفاعی مردم را به تصویرمی کشند.
امروزبیش ازهرموقعی، گزینش شعارها وتبلیغ آن که حتی عامی ترین افراد جامعه نیزبتوانند آنرا درک کنند ، ازاهمیت زیادی برخورداراست . دراساس شعارهای کف خیابان ها،روح جنبش های اعتراضی هستند، تبلور صفات، ویژگی ها، خواستنی ها و نخواستنی های مردم معترض و جانمایه های شناخت ظرفیت ها و جهت گیری های لحظه آنها بشمار می روند و از این رو گردآوری آنها واجد اهمیت است و می تواند در روشن کردن مسیر حرکت به سمت افق های مبارزاتی فردای ما موثر باشد. از همه دوستان تقاضا دارم ؛ چنانچه شعارهایی فرای این شعار های ثبت شده ، برخورد کردید ... ممنون می گردد که برایم ارسال دارید
amir_772@hotmail.com
شنبه ۲۱ دی دانشگاه امیرکبیر: فرمانده کل قوا/ استعفاء، استعفاء به من نگو فتنه گر / فتنه تویی ستمگر مسئول بی کفایت / استعفاء ، استعفاء نظام جنایت می کند/ رهبر حمایت می کند استعفاء کافی نیست/ محاکمه لازم است مرگ بر دیکتاتور عزا عزاست امروز ، ایرانی بی پناه / صاحب عزاست امروز سپاه جنایت می کند / رهبر حمایت می کند کرد، فارس، ترک ولر / همه ضد دیکتاتور مرگ بر این حکومت آدمکُش جمهوری اسلامی / نابود باید گردد
شنبه ۲۱ دی خیابان حافظ : در برابر یکان ویژه شعار جمعی : بی شرف / بی شرف بسیجی بی غیرت / عامل قتل و ذلت دشمن همین جاست/ دروغ میگن آمریکاست غلط کردی / خطا کردی آخوندخائن ، آواره کردی/ خاک وطن را ، ویرانه کردی / کُشتی جوانان وطن، کردی هزاران درکفن / مرگ برتو ، مرگ برتو نیروی انتظامی / خاک من ، خاک تو
شنبه ۲۱ دی دانشگاه شریف تهران : سپاهی حیا کن/ مملکتو رها کن استعفاء کافی نیست/ محاکمه لازم است سپاهی بی کفایت / مایه ننگ ملت این همه ظلم و ذلت/ مرگ بر این ولایت خامنه ای حیا کن/ مملکتو رها کن خامنه ای قاتله / ولایتش باطله این انتقام سختو / از من و تو می گیرند مایه ننگ و نفرت/ سپاه بی کفایت سلیمانی قاتله / رهبرشم قاتله رفراندوم ، رفراندوم / راه نجات مردم ننگ ما ، ننگ ما/ رهبر الدنگ ما جمهوری اسلامی / نمی خوایم ، نمی خوایم رهبر کل قوا / استعفاء ، استعفاء

شنبه ۲۱ دی تجمعات رشت - همدان : کشته ندادیم که سازش کنیم / رهبرقاتل را ستایش کنیم این همه سال جنایت / مرگ بر این ولایت این همه ظلم و ذلّت / مرگ بر این ولایت سپاه حمایت می کند/ رهبر حمایت می کند توپ، تانک ، فششفشه/ آخوند باید کم بشه ما بچه های جنگیم / بجنگ تا بجنگیم دیکتاتور سپاهی / دشمن ما شمایی مرگ براصل ولایت فقیه خامنه ای قاتل / استعفاء ، استعفاء
شنبه ۲۱ دی دانشجویان دانشگاه ابوعلی سینا همدان: سپاه بی کفایت/ مایه ننگ ملت
شنبه ۲۱ دی زیر سی و سه پل اصفهان: نخبه هامونو کشتند / آخونو بجایش گذاشتند می کُشم ، می کُشم / آنکه برادرم کُشت ۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست بترسید ، بلرزید/ ما همه با هم هستیم ! دروغگو رها کن / رسانه را حیا کن ما منتظراستعفاء هستیم / هیچ جا نمیریم همین جا هستیم اصلاح طلب ، اصول گرا / دیگه تمومه ماجرا دیکتاتور سپاهی / داعش ما شمایی خامنه ای قاتله / ولایتش باطله
شنبه ۲۲ دی دانشگاه تهران : ما تماشاگر نمی خوایم / به ما ملحق شوید عزا، عزاست امروز، ایرانی بی پناه/ صاحب عزاست امروز
شنبه ۲۲ دی دانشگاه بهشتی تهران : دانشجو بیدار است / از سید علی بیزار استنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد