logo

اتحاد برای دموکراسی در ایران

خامنه ای مسئول اصلی این جنایت دردناک

دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳ ژانويه ۲۰۲۰

UDIran-logo-fullx200.jpg
ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک می گویند در شعله های انفجار هواپیما جان می بازند.
"رهبر اقلیت کوچکی که زبانی جز زور و شکنجه نمی دانند، در سوگ فرماندهی خونریز سیل اشک می بارد و جان باختن مسافرانی بیگناه را حتی نیازمند یک عذرخواهی ساده نمی بیند.

هر روز حادثه ای تازه برخاسته از حکمرانی ۴۰ ساله نظامی سراپا فساد، فریب و جهل، جمعی از مردم ایران را به کُشتن می دهد.
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری که ایران را در سوگ فرومی برد، به شیوه همیشگی فریب و نیرنگ ۷۲ ساعت کتمان می شود ووقتی زیر فشار جهانی از پرده برون می افتد، گناه به گردن مجری فرمان شلیک می افتد تا جانی اصلی مصون بماند و سید علی خامنه ای دستان خونینش رادر عبای ریا پنهان کند.

این جنایت هولناک علیه بشریت، نه اولی است و نه آخرین. تا "جمهوری اسلامی " بر ایران زمین حاکم است، نفرین و مرگ سرزمین باستانی ما را رها نمی کند.

در اندوه سترگ همه عزیزان از دست رفته با بستگان انها و بامردم ایران شریکیم و راه برون رفت از این روزگاران تلخ را تنها و تنها در گذر از حکومت اسلامی به نظامی مبتنی بر دمکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر می دانیم.

اتحاد برای دمکراسی در ایران
۲۲ دی ۱۳۹۸
۱۲ ژانويه ۲۰۲۰نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد