logo

همیشه زخمی تازه بر تن دارم

يکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۲ ژانويه ۲۰۲۰

ا. رحمان

فوجی کبوتر سفید با بالهای سوخته
بال زدند و...
در آسمانِ سیاهِ غمزده
با انبوهِ آتش و خاکستر
فرو نشستند

در زمینی که هماره ،
به ماتم عزیزانش می نشیند .

زخمی تازه ،
در کنار زخمهای بیشمارم
سر باز می کند ،

نمک می پاشد
آنکه می گوید ،
زخمهایم کهنه می شوندو...
التیام می یابند.

با دستان خسته و فرو مانده
بال می زنم ،
در شبِ غمین میهنم
که اندوهش رهایم
نمی کند .


ترانه های دست هایت را بخوان
و باز بخوان ،
شاید دوباره قلبم باز شود، -
در مشت های گره کرده ،

رحمان :
بیستم دی ماه یکهزار و سیصد و نودهشت

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد