logo

بیانیه حزب کمونیست عراق

در مورد ترور توسط ایالات متحده
و سرکوب های خطرناک

دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ - ۰۶ ژانويه ۲۰۲۰

new/Icpsymbol.jpg
دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق بیانیه زیر را امروز ، ۳ ژانویه ۲۰۱۹ صادر کرده است:

صبح امروز، طی یک عملیات ترور توسط نیروهای امریکایی، شماری از چهره های رسمی و پیشرو عراقی در یگان های بسیج مردمی ، که در مقابله با تروریست های داعش و دستیابی به پیروزی بر آن نقش داشتند ، کشته شدند.

ما این ترور را محکوم می کنیم، زیرا این یک نقض آشکار حاکمیت عراق است و یک تهدید جدی است که اوضاع عراق و منطقه را به سمت تنش بیشتر سوق می دهد و امکان تشدید درگیری های مسلحانه و آتش زدن به جنگ را افزایش می دهد.

ما بر این باوریم که سلسله تحولات سنگین در روزهای اخیر به طور فزاینده نشان دهنده تبدیل عراق به عرصه برای درگیری های منطقه ای و بین المللی است ، که مردم ما بهای سنگین آن را بصورت خون و ویرانی پرداخت می کنند. با تلاش های هماهنگ همه نیروهای میهن پرست باید کشورمان را از افتادن به میدان درگیری های منطقه ای شدیدا جلو گیزی کرد.

باید گفت که سیاست نیروهای حاکم در شانزده سال گذشته که منجر به تضعیف اقتدار دولت و فرسایش حاکمیت ملی عراق شد ، دلیل اصلی این نقض آشکار و تبدیل کشور به یک تئاتر برای حل و فصل امتیازات ، در میان قدرت های خارجی رقیب ، بر سرزمین ما شده است.

در این شرایط بی ثبات ، ما بر اهمیت اتحاد موضع ملی در مواجهه با مداخلات خارجی از هر طرف تأکید می کنیم و تلاش می کنیم تا توانایی های کشور عراق و نیروهای مسلح ما را با تمام اجزای آنها تقویت کنیم ، به منظور دفاع از حاکمیت عراق ، از آن محافظت کنیم. امنیت آن در داخل و خارج و تصمیم گیری ملی مستقل خود را حفظ می کند.

در حالی که خواستار محدودیت ، احتیاط و خردمندی هستیم و منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می دهیم، ما به جامعه بین المللی و سازمان ملل نگاه می کنیم تا تلاش کنیم تا کشور ما از تبدیل شدن به یک میدان جنگ برای جنگ با عراقی های ما استفاده کند. مردم از عواقب آن رنج می برند و از امنیت و صلح در منطقه محافظت می کنند.

خطرات قریب الوقوع که عراق را تهدید می کند ، ما را مجبور می کند تا دوباره بر اهمیت و ضرورت آغاز راه تحول همه جانبه ، نجات کشورمان از بحران های خود و رهایی آن از سیستم ناکام دولت ، که مبتنی بر تقسیم قدرت فرقه ای و فساد است ، برانگیزد.

******

Iraqi Communist Party Statement

on Assassination by the US and Dangerous Repercussions

The Political Bureau of the Iraqi Communist Party has issued the following statement today, 3rd January 2019:

Earlier this morning, American forces carried out an assassination operation in which a number of official and leading Iraqi figures in the Popular Mobilization Units, who had a role in confronting terrorist ISIS and achieving victory over it, were killed.

We express our condemnation of this assassination as it is a flagrant violation of Iraqi sovereignty and constitutes a serious escalation that pushes the situation in Iraq and the region towards further tension and increases the chances of intensifying armed conflicts and igniting war.

We believe that the series of grave developments during recent days increasingly indicates the transformation of Iraq into an arena for waging regional and international conflicts, for which our people pay a heavy price in blood and destruction. Concerted efforts of all the patriotic forces are required to spare our country the risks of being a party to the raging regional conflicts.

It must be said that the policy of the ruling forces over the past sixteen years, which led to undermining the authority of the state and eroding Iraq's national sovereignty, is a major reason for this flagrant violation and the transformation of the country into a theatre for settling scores, among the competing foreign powers, on our homeland.

In these volatile circumstances, we stress the importance of unifying the national stance in facing external interference from any party and working to enhance the capabilities of the Iraqi state and our armed forces with all their components, in order to defend the sovereignty of Iraq, protect its security internally and externally and maintain its independent national decision-making.

While calling for restraint, prudence and wisdom, and for putting the interests of our people and our country first, we look to the international community and the United Nations to make an effort to prevent our country being transformed into a battlefield for war with our Iraqi people suffering its consequences, and to safeguard security and peace in the region.

The imminent dangers that threaten Iraq impel us again to stress the importance and necessity of embarking upon the path of comprehensive change, saving our country from its crises and ridding it from the failed system of government which is based on sectarian power-sharing and corruption.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد