logo

ما و سیاست های جنگ افروزانه رژیم جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

چهار شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲ مه ۲۰۱۹

هم میهنان و مردم آزاده و صلح طلب جهان

سخن از سرنوشت میلیون ها انسان، زندگی و هستی آن هاست.
تبلیغ ها و اقدام های تنش افزا و جنگ افروزانه میان رژیم جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ شبح جنگی ویرانگر و خانمانسوز بر فراز میهنمان ایران ومناطق اطراف آن گسترانیده است. این تنش که با جنگی روانی و سیاست دشمن محورانه از هر دوسوی منازعه آغازشده به مرحله ای ماجراجویانه، نگران کننده و مخاطره آمیز رسیده است. احتمال درگیری نظامی و خطر فراروئیدن تبلیغ ها و اقدام های جنگ افروزانه به جنگی گسترده را می باید جدی تلقی کرد.
سیاست های " هسته ای" جمهوری اسلامی، ماجرای" برجام"، آزمایش‌های موشکی سپاه، اقدامات نظامی خارج از مرزهای کشور درادامه تز" صدور انقلاب اسلامی"، دخالت در سوریه، یمن، لبنان و عراق از عوامل مهم تشدید این بحران هستند. دولت دونالدترامپ و جنگ طلبانی همچون جان بولتن و مایکل پمپئونیز به تحریم اقتصادی و حتی سیاست اعمال فشار حداکثری قانع نیستند، و دولت اسرائیل، عربستان و امارات نیزبسانِ آتش بیاران چنین فضائی آمادۀ انفجار، همچون جمهوری اسلامی و دولت ترامپ به دنبال توسعه طلبی بیشترند.
ما جمهوری اسلامی و رهبران جنایتکار این رژیم راعامل اصلی بروز این وضعیت نگران کننده و خطرناک می دانیم بدون اینکه نقش سلطه گرانه و مداخله گرانه دولت دونالد ترامپ و دارو دسته های وابسته به وی را در امریکا، اروپا و منطقه نادیده بگیریم.
ما ضمن محکوم کردن سیاست ها و اقدام های این دو رژیم، براعتراض گسترده خودعلیه جنگ افروزان می افزائیم و بهر وسیله ای دربرابر سیاست های جنگ افروزانه می ایستیم و از سیاست تنش زدائی و صلح طلبی حمایت می کنیم. ما از نیروهای مترقی، آزادیخواه، ضد جنگ و تروریسم می خواهیم متحدانه در برابر سیاست های جنگ افروزانه بایستند. ما درتلاش و همکاری با شخصیت ها، احزاب و سازمان های آزادیخواه و صلح طلب در مبارزه علیه جنگ افروزی و برقراری آزادی و صلح کوتاهی نخواهیم کرد.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی

20 ما مه 2019 / دوشنبه 30 اردیبهشت 1398


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد