logo

گزارش

سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۷ مه ۲۰۱۹

بهروز داودی

آتش گرفت خیابان
با سیل زرد پوشان

بانوی سالخورده
بر زمین نشست

آتش گرفت
بانوی ما
در میانه ی میدان

آتش گرفت
بانوی ما
در آتشِ
خانه خرابان

عالیجنابِ برگزیده
اینبار
بانوئی زیبا ، جوان
بانوئی
از خزانه ی پنهان

برای ما

به نامِ ما
خواهند ساخت

بانوئی ، ایستاده
در برابر آتش
در برابر سیل
در برآبر طوفان

بانوی
سیل بند خیابان

بانوی ما
بانوئی
از خزانه ی پنهان


پاريس - آوریل ۲۰۱۹

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد