logo

قطار به حرکتش ادامه می دهد

دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲ آپريل ۲۰۱۹

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
قطار کی می ایستد؟
بلند می گوید
زن مسافر
تنها
با سری کمی خمیده روی سینه اش
نشسته کنار مسافران دیگر

هیچ کس واکنش نشان نمی دهد
انگار که هیچ اتفاقی نیافتاده باشد

قطار می ایستد
مسافری پیاده می شود
درها بسته می شوند
قطار به راه می افتد

قطار کی می ایستد؟
بار دیگر تکرار می کند

قطار به حرکتش ادامه می دهد.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد