logo

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

تشديد تخاصم ميان دولت آمريکا و حکومت اسلامی و تبعات آن برای مردم

چهار شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷ آپريل ۲۰۱۹

برکنار از سلطه جوئی ها و سياستهای جنگ افروزانه آمريکا، مسئوليت اصلی بحران کنونی متوجه حکومت اسلامی است که با سياستهای ماجراجويانه اش در داخل و خارج، و دخالتگريهای آشکارش در امور داخلی کشورهای منطقه، زمينه ساز تداوم و تشديد اين بحران و تحميل تبعات فاجعه بار آن بر مردم بوده و هست.
رژيم جمهوری اسلامی باید بى قید وشرط، تمامى کشورھاى منطقه را از نيروهای خود تخليه نموده و به مداخلات ماجراجويانه خود درمنطقه، پايان دهد. ما مخالف هرگونه دخالت و آلترناتيو سازی قدرتهای خارجی در ايران هستيم و تعيين تکليف قطعی با رژيم تبهکار حاکم را حق منحصر به فرد مردم ايران می دانيم. دور نيست آن روزی که گسترش پيوند مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانه توده های مردم بساط استبداد و فساد را از بنيان برچيند.
کاخ سفید آمریکا روز دوشنبه ۱۹ فروردین ( ۸ آوریل) با انتشار بیانیه ای، "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" را در فهرست سازمانهای های تروریستی قرار داد. اين اولين باری است كه نيروی نظامی كشوری در ليست سازمانهای تروريستی قرار ميگيرد. در اين چارچوب هرگونه رابطه و مبادله اقتصادی با " سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" خود بخود در كادر حمايت از تروريسم خواهد بود و طبعا به دولت آمريكا اجازه خواهد داد تا مجازاتهای سنگين مالی را بر طرف رابطه تحميل کند.

به دنبال این اقدام دولت ترامپ، حکومت اسلامی در ایران نيز بلافاصله واكنش نشان داده و، "شورای عالی امنیت ملی"، رژیم ، دولت آمريكا را دولتی حامی تروريسم خواند و طرح تقويت "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در برابر آمريكا را تصويب كرد. نمايندگان مجلس نيز از "اصول گرا" تا "اصلاح طلب" لباس پاسداری به تن كردند و رجزخوانی ها شدت گرفت.

با بالا گرفتن تشنج بين حکومت ايران ودولت آمريكا، خطر درگيری نظامی در منطقه بين اين دو كشور بیش از گذشته افزايش یافته و اکنون آمريكا ميتواند به استناد "قانون مبارزه با تروريسم" مستقيما به تأسيسات نظامی و پايگاههای سپاه در ايران و خارج ازمرزهای آن حمله نظامی كند. سپاه نيز در تقابل، اگر چه نه در همان سطح، ميتواند به تأسيسات آمريكا حمله كرده و مستقيم و يا غير مستقيم به مراكز نظامی و اقتصادی این کشورخسارت وارد كند. اين تنش كه تا كنون عمدتا در سطح سياسی و تهديدات و رجزخوانی ها بوده است می تواند به درگیریهای نظامی کشانده شود.

بررسی کارنامه و عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نشانگر آنست که این تشکیلات نظامی- اطلاعاتی مخوف، نه تنها بازوی سرکوب حکومت عليه مردمان ایران و ماشین صدور انقلاب اسلامی به خارج از مرزهای کشور، بلکه یکی از اصلی ترین ستونهای اقتصادی و سیاسی رژیم جنایتکار حاکم بر ایران می باشد. تردیدی نیست که دولت آمریکا با قرار دادن "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در لیست گروهها و سازمانهای تروریستی، می کوشد فشارهای بیشتری بر حکومت ایران وارد کند تا آن را وادار به سازش و تسليم کرده و يا، نهايتا، در جهت تغيير آن اقدام نمايد.

اما با يقين کامل می توان گفت که چه "معامله" احتمالی با رژیم ایران و چه مداخله نظامی و اقدام مستقیم و یا غیر مستقیم دولت آمریکا برای سرنگونی آن، اقداماتی هستند که نه تنها به جنبش رو به رشد مردم ایران، آسیب های جدی وارد خواهد کرد بلکه نتایج وخیمی برای کشورهای خاورمیانه بدنبال خواهند داشت. نگاهی گذرا به مداخلات سیاسی و لشکرکشی دولت های آمریکا در حداقل سه دهه اخیردر منطقه که همگی با پرچم "مبارزه با تروریسم" وگفتمان فریبکارانه "دفاع از دمکراسی" صورت گرفته اند، نشان می دهد که منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی و تحمیل هژمونی امپریالیسم امریکا، اهداف واقعی این دخالتگری ها بوده اند.

اکنون مردم ایران پس از سالها تحمل تحریم، در خطر یک درگیری نظامی نیز قرار گرفته اند. تحریم هایی که فشار آنها مستقيما بر دوش مردم و بويژه زحمتكشان و كارگران و حقوق بگيران كه معمولا با دستمزدهای بسياركمتر از سبد هزينه های زندگی روزمره گذران ميكنند، میباشد. حكومت اسلامی طی این سالها ، با شعار مبارزه با آمريكا، بار تحريمها را به مردم تحميل كرده و همزمان حکومتگران و در راس آنان فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به چپاول و دزدی خود ادامه ادامه داده و می دهند. اكنون نيز اين روند بيش از گذشته ادامه خواهد يافت و رژيم مسلما به بهانه تشديد اين بحران، به جو ارعاب و خفقان، و به سرکوبگريهايش عليه مردم، شدت خواهد بخشيد.

برکنار از سلطه جوئی ها و سياستهای جنگ افروزانه آمريکا، مسئوليت اصلی بحران کنونی متوجه حکومت اسلامی است که با سياستهای ماجراجويانه اش در داخل و خارج، و دخالتگريهای آشکارش در امور داخلی کشورهای منطقه، زمينه ساز تداوم و تشديد اين بحران و تحميل تبعات فاجعه بار آن بر مردم بوده و هست.

رژيم جمهوری اسلامی باید بى قید وشرط، تمامى کشورھاى منطقه را از نيروهای خود تخليه نموده و به مداخلات ماجراجويانه خود درمنطقه، پايان دهد. ما مخالف هرگونه دخالت و آلترناتيو سازی قدرتهای خارجی در ايران هستيم و تعيين تکليف قطعی با رژيم تبهکار حاکم را حق منحصر به فرد مردم ايران می دانيم. دور نيست آن روزی که گسترش پيوند مبارزات آزاديخواهانه و حق طلبانه توده های مردم بساط استبداد و فساد را از بنيان برچيند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۲۷ فروردين ۱٣۹٨ - ۱۶ آوريل ۲۰۱۹

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد