logo
در اين زمينه

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

با ایجاد نهادهای مردمی به یاری سیل زدگان بشتابیم!

مهار فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است!

سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۶ مارس ۲۰۱۹

bepish-setare2.jpg
جمهوری اسلامی چهل سال است که محیط زیست را تخریب نموده و در حالی که منابع و ثروت های عظیم کشور را صرف نهادهای سرکوب، ارگان های تبلیغاتی و حوزه های علمیه در داخل و توسعه طلبی در خارج می کند، بودجه اندکی برای سازمان مديريت بحران اختصاص می دهد. بودجه حوزه های علميه قم ۱۷۳ برابر، آری صد و هفتاد و سه برابر بودجه سازمان مديريت بحران در سال ۱۳۹۷ بوده است. اکنون که سیل بخش وسیعی از کشور را ویران کرده و مردم را آواره نموده است، نهادهای حکومتی نتوانسته اند اقدامات چندان موثری انجام دهند. فقط طی این چند روز شماری از هموطنان کشته و تعداد زیادی از آن ها جانشان در خطر قرار گرفته و در وضعیت فاجعه باری قرار دارند.

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) از دوستداران حزب و از هم میهنان در داخل و خارج کشور دعوت می کند که با ایجاد نهادهای مردمی و با بهره گیری از ابتکارات خود و با خنثی کردن موانع حکومتی، به یاری آسیب دیدگان سیل بشتابند. کشور ما با یک فاجعه روبرو است. مهار این فاجعۀ سنگین وارد بر کشورمان، مستلزم مشارکت و همبستگی مردم در ابعاد ملی است.

هیئت سیاسی- اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۶ مارس ۲۰۱۹


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد