logo

مرام المصری

جهانی خواهم ساخت

ترجمه: حماد شیبانی

چهار شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۶ مارس ۲۰۱۹در آستانه ۸ مارس ترجمه این سروده را به سراینده اش مرام المصری*و همۀ زنان آرمانگرا پیشکش میکنم.
حماد شیبانی

جهانی خواهم ساخت

جهانی خواهم ساخت، بی سلاح و بی جنگ !
جهانی خواهم ساخت، که در چشم مادرانش ،
بین فرزندان خود و دیگری، فرق نباشد ،
جهانی که کسی را بر دیگری ترجیح ندهد.
جهانی نو
بی محاسبۀ پیروزی‌ها و شکست‌ها ! ،
جهانی‌که به کشتی نوحش باور نباشد.
جهانی که هیچ بی سرپناهی درآن نباشد
و نه کسی که بمیرد از گرسنگی و سرما !
جهانی که در آن، من ، ما باشد و ما ، من !
جهانی ساده و صمیمی. مثل همین قصیده !

___________________________
شاعرو فمنیست سوریه ای *


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد