logo

نزار قبانی

پیروزی از آنِ عشق است

ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۴ مارس ۲۰۱۹

« پیروزی از آنِ عشق است » *

به رغم گردوغباری که
چشمانم را می آزارد
و اندوهی که چشمانت را گرفته ..
به رغم روزگاری که
به زیبایی ..عدالت ..واندیشه
درهرجا که باشد
آتش می گشاید
می گویم :
پیروزی ، تنها ، از آنِ عشق ست
وهزاران بار تکرار می کنم :
پیروزی ، تنها ، ازآنِ عشق ست ،
که زشتی های مان را می پوشاند .

به رغم این روزگارخراب
که نویسنده را می کشد
وبه کبوتر .. وگل..وسبزه ..
آتش می گشاید
وشعر زیبا را
درگورستان سگان ،
به خاک می سپارد
می گویم :
پیروزی با اندیشه ست ؛
وواژه ی زیبا هرگزنمی میرد
با هیچ شمشیری..
یا زندانی ..
ودرهرزمانه ای .

با وجود آنان که چشمانت را
محاصره کرده اند
وسبزه و درخت را می سوزانند
می گویم :
محبوبم ، پیروزی ازآنِ گل ست
واز آنِ آب و غنچه .

به رغم همه ی مشکلات روحی مان
وکمبود ابر وباران
وتیرگیِ شب در چشمانمان
می گویم :
بی تردید ، پیروزی با روز ست .

با وجود روزگار غرق در
نابهنجاری .. حشیش..و مواد مخدر
و بیزار ازعطر..وتند یس..ونقاشی
وزمانه ی فراری بسوی
پرستش شیطان ..
باوجود آنان که عمرِما ن را به یغما بردند
ومیهن ما ن را از جیب مان ربودند ..
باوجود هزاران خبرچین حرفه ای
درخدمت مهندس دیواروساختمان
وهزاران گزارش موش صحرایی
برای موشهای دیگر
می گویم :
پیروزی ، تنها ، ازآنِ ملت ست
وهزاران بار ، نیز، تکرار می کنم :
پیروزی ، تنها ، با ملت ست
او سرنوشت سازست ..
و دانا .. ویگانه .. وقهار .

---------------------------------------------
*- چکیده ای ازشعر ٌ پیروزی از آنِ عشق ست ٌ از نزار قبانی ،
ترجمه ی آزاد از حسن عزیزی . 05.02.2019

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد