logo

بدرود با کامل رئوفی مبارز صادق و خستگی ناپذیر

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۴ مارس ۲۰۱۹باردیگر سوگ یکی دیگر ازعزیزان مارا درماتم فرو برد، سوار دیگری برخاک افتادوداغی دیگر برداغ هایمان افزود.

رفبق کامل رئوفی درسال ۱۳۳۲ در شهر نوسود، منطقه اورامانات کرمانشاه ، بدنیا آمد، تا پانزده سالگی دراین شهر، بتحصیل پرداخت وسپس درتهران وارد دبیرستان نظام شد ، کامل از نوجوانی دارای گرایش‌های سیاسی مخالف رژیم بود، وباوجود اینکه فعالیت سیاسی در درون ساختار ارتش بسیار خطرناک وغیر ممکن بود، اما کامل هسته‌ای از مخالفین را در درون دبیرستان نطام بوجود آورده بود، وهنگامیکه احساس کرد ممکنست دستگیر شود، به کردستان عراق گریخت، وپس از بازگشت از عراق دستگیر شد وبهنگام دستگیری از غفلت مامورین استفاده کرد وخود را بآتش کشید ، شدت جراحات ناشی از آتش سوزی بحدی بود که مدت شش ماه در بیمارستان ارتش تحت مداوا بود ، پس از بهبودی نسبی مورد شکنجه وبازجویی قرار گرفت ودر دادگاه نطامی به ۱۰ سال زندان محکوم گردید. درزندان به حزب توده ایران گرایش پیدا کرد وهمواره یکی از نمایندگان زندانیان بود، او بدون در نطر داشت گرایشات فکری ارتباط صمیمانه ای با تمام زندانیان داشت .

کامل درآبان ۱۳۵۷ همراه با دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد ودر شهرهای پاوه ونوسود مور استقبال گرم مردم قرارگرفت، وبلافاصله فعالیت خورا در صفوف حزب توده آغاز نمود. کامل، در اردیبهشت ۶۲ بار دیگردستگیر شد و این بار، وحشیانه تر از قبل مورد شکنجه قرار گرفت ومدت یکسال ونیم درسلول انفرادی بود. در بیداگاه رژیم ملایان این بار به ۳ سال زندان محکوم شدودرسال ۶۶ پس از اینکه یکسال ونیم ا ز مدت محکومیتش گذشته بود با تنی بیمار ودرهم شکسته از عوارض شکنجه آزاد شد ، مسلمااگر کامل تاسال ۱۳۶۷ درزندان بود بدست دژخیمان بجوخه اعدام سپرده میشد.

کامل درسال ۱۳۸۴ کشوررا ترک کرد ودر سوئد پناهنده شد ، دراین سالها هرچند روحیه خودرا حفظ کرده بود ، اماهمواره بیمار بود ، وخاطرات دوران شکنجه خود ودیگر زندانیان اورا آزار میداد، دربهار ۲۰۱۷ در اردوی دیدار زندانیان سیاسی دوران شاه که هر دو سال یکبار برگزار میگردد شرکت کرد واز دیدن یاران وهمبندان قدیم بسیار خوشحال شد

اما دریغا این انسان مبارز و احترام برانگیزدربامداد روز ۸ اسفند دربیمارستانی، در شهر گوتبرگ سوئد درگذشت، ضمن تسلیت به همسر وفرزندان ویاران کامل رئوفی،یاد و خاطره مهربانیهاو صمیمیتهای صادقانه اش همواره درخاطر دوستان وهمبندان خواهد ماند

محمد آزادگر - باقر ابراهیم زاده - مهدی ابراهیم زاده - داود ابراهیمی - یوسف اردلان - محمد اعظمی - تقی اغنیا - رضا اکرمی - حسام امام - علی برزو - یداله بلدی - امیرحسین بهبودی - اژدر بهنام - حسین پورجانکی - احمد پورمندی - علی پورنقوی - اسد ترابی - ایرج تقی زاده - مهدی جباری - حسن جعفری - عاطفه جعفری - فردوس جمشیدی - رضا جوشنی - محمد حدادپور - نقی حمیدیان - اسماعیل ختائی - اصغر خرسند - بهروز خلیق - رقیه دانشگری - محمد دستگیر - اکبر دوستدار - رحمت رنجبر - سلامت رنجبر - ابراهیم رنجکشان - حسین سازور - محسن سازور - فرج سرکوهی - اکبر سوری - اکبر سیف - اسفندیار صادق زاده - حسن صمدیان - نادر عصاره - رضا عظیم زادگان - رضا علامه زاده - حمید عمرانی - اصغر فتاحی - مسعود فتحی - محسن فومنی - بهزاد کریمی - رضا کریمی - حسن گلشاهی - ابراهیم محجوبی - ضرغام محمودی - مرتضی محیط - منوچهر مختاری - بهروز مطلب زاده - امیر ممبینی - نیما منیری - محمدرضا مهجوریان - اشرف میرهاشمی - فرخ نگهدار - پرویز نویدی - ایرج نیری - پروین واحدی پور - ایرج واحدی پور

__._,_.___نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد