logo

شورای مرکزی حزب آزادي و رفاه ايرانيان

اسماعيل بخشي و سپيده قليان و علي نجاتي را آزاد كنيد

جمعه ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۱ فوريه ۲۰۱۹

ما، شكنجه ی كارگران، و حمله به منزل "سپيده قليان "و اسماعيل بخشي و دستگيري آنها و تشديد رعب و وحشت در جامعه را محکوم می کنیم. از سازمانهاي بين المللی میخواهیم که رژيم "جمهوری" اسلامی را كه رتبه نخست در اعدام نسبت به جمعیت را در جهان کسب کرده، برخورد جدي كنند و از این رژيم جنایت کار بخواهند که حقوق معوقه كارگران را به آنها پرداخت کنند. كارگران خود نيز گفته اند ؛ ما كارگران (هفت تپه) ، گرسنگي بچه هايمان را تحمل نخواهيم کرد و در مقابل هجوم هاي رژيم خواهيم ايستاد، و كاري خواهيم كرد تا به خواسته هايمان جواب دهند.
اسماعيل بخشي و سپيده قليان و علي نجاتي را آزاد كنيد
(در خواست از سازمان ملل و سازمانها ی بین المللی حقوق بشر)

دستگيري سپيده قليان و اسماعيل بخشي و علي نجاتي و دهها تن از كارگران هفت تپه و ساير كارگران كارخانه هاي هپكو و... نشان از ضعف رژيم فاشيستي مذهبي و ایجاد فضای ترس و وحشت در جامعه دارد. درخواست پرداخت حقوق معوقه جوابش شكنجه و سركوب نيست.
اعتراضات كارگران هفت تپه با قول و قرارهاي دروغين از جانب رؤسا ومدير عامل كارخانه ،اميد اسد بيگي، رو به آراميَ گرائيد، اما بجاي پرداخت معوقه هاي كارگران، رهبران و نمايندگان آنها را دستگير كردند! بیش از چهل تن از نمايندگان كارگران را به زير شكنجه برده اند. دزدان و سردمداران نه تنها كاري براي بهتر شدن معيشت كارگران و خانواده ايشان نكردند، بلکه "اميداسدبيگي " مدير عامل كارخانه ٨٠٠ ميليون دلار از پولهاي كارخانه متعلق به كارگران را برداشته و متواري شده است!
اسماعيل بخشي يكي از نماينده گان كارگران هفت تپه، بدنبال حقوق معوقه خود و همكارانش بود، كه دستگير مي شود. او را حدود يكماه زير شكنجه هاي قرون وسطايي ميبرند و پس از آزاد شدن، او خواستار مناظره با وزير اطلاعات رژيم بخاطر شكنجه ها در زندان میشود، که بي جواب مي ماند. در روز يكشنبه 30 دي ماه 1397 به منزلش هجوم برده و شبانه او را دوباره دستگير مي كنند و با خود مي برند. همچنين سپيده قليان و برادرش را در همان روز وحشيانه دستگير كرده و با خود برده اند و هنوز از آنها خبري دردست نيست! همچنین، علي نجاتي از مبارزان جنبش كارگري را هم دستگیر و با خود به يكي از مخفيگاهها مي برند.
.
ما، شكنجه ی كارگران، و حمله به منزل "سپيده قليان "و اسماعيل بخشي و دستگيري آنها و تشديد رعب و وحشت در جامعه را محکوم می کنیم. از سازمانهاي بين المللی میخواهیم که رژيم "جمهوری" اسلامی را كه رتبه نخست در اعدام نسبت به جمعیت را در جهان کسب کرده، برخورد جدي كنند و از این رژيم جنایت کار بخواهند که حقوق معوقه كارگران را به آنها پرداخت کنند. كارگران خود نيز گفته اند ؛ ما كارگران (هفت تپه) ، گرسنگي بچه هايمان را تحمل نخواهيم کرد و در مقابل هجوم هاي رژيم خواهيم ايستاد، و كاري خواهيم كرد تا به خواسته هايمان جواب دهند.

باشد که با پیوستگی و همبستگی جنبش های گارگران، جنبش زنان، دانشجویان، معلمان ، باز نشستگان، مال باخته گان و...جنبشی سراسری و فراگیر بوجود آید که بزیر کشیدن رژیم جهل و جنایت را شاهد باشیم.

پیروز و پاینده باد مبارزات مردم ایران

شورای مرکزی حزب آزادي و رفاه ايرانيان

hezbara@gmail.comنظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد