logo

زمان

شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲ ژانويه ۲۰۱۹

محمد احمدیان(امان)

Mohammad
زمان
همه زخم ها را التیام نمی بخشد

التیام یافته ها را
در کمد لباس ها می آویزم
التیام نایافته ها را
در قلبم نگاه می دارم

از تکه ای بهشت
بهره مندم
در کنار جهنم هایم.


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد